Ziedot

Jūsu uzņēmumam ir iespēja īstenot ilgtermiņa korporatīvās sociālās atbildības programmas un projektus sadarbībā ar Latvijas SOS Bērnu ciematu asociāciju.

Kādi ir Jūsu uzņēmuma ieguvumi?

Pozitīvu iniciatīvu novērtēs uzņēmuma esošie un potenciālie klienti, sadarbības partneri un darbinieki.
SOS ciematu bērni, iespējams, ir Jūsu uzņēmuma nākamie klienti, sadarbības partneri vai darbinieki. 
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tāpēc uzņēmumi, ziedojot asociācijai, saņem Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētās nodokļu atlaides


Kā Jūsu uzņēmums var palīdzēt bērniem?

Mēs esam pateicīgi par jebkādu palīdzību un atbalstu. Izvēlieties sava uzņēmuma iespējām atbilstošāko!

 • Vienreizējs ziedojums
 • Regulārs ziedojums, uzņēmumam pašam nosakot ziedojuma apjomu un biežumu
 • Mērķziedojums, piemēram, atbalsts konkrētai SOS ģimenei, kļūstot par ģimenes "krustvecākiem", nodrošinot speciālistu konsultācijas vienam vai vairākiem bērniem, u.tml.
 • Ziedojumu vākšana, izmantojot uzņēmuma preču tirdzniecības akcijas
 • Uzņēmuma sadarbības partneru uzrunāšana ar aicinājumu atbalstīt SOS bērnu ciematus, piemēram, uzņēmumu jubilejās
 • Uzņēmuma pakalpojumu sniegšana bez maksas
 • Mantiskie ziedojumi
 • Ziemassvētku vai citu labdarības kartīšu iegāde
 • Ziemassvētku kartīšu un dāvanu iegādei paredzēto līdzekļu ziedošana
 • Vasaras darba nodrošināšana SOS bērnu ciematu jauniešiem
 • Ziņu par Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas darbību ievietošana uzņēmuma informatīvajos materiālos un sociālajos tīklos


Ziedojumu aicinām ieskaitīt vienā no mūsu četriem ziedojumu kontiem:

SEB bankā LV56UNLA0050011994184
Swedbank LV65HABA0551033254521 
Luminor bankā LV03RIKO0000083612402
Citadele LV66PARX0019585450001

 

Par sadarbību ar uzņēmumiem vairāk pastāstīs mūsu korporatīvās sadarbības vadītāja Dace Straume (epasts: dace.straume@sosbca.lv vai tālr. 2567 2677).

Paldies ikvienam uzņēmumam, kas mūs atbalsta! Bez šādas palīdzības daudzu mūsu projektu īstenošana nebūtu iespējama.

Atvieglojumi ziedotājiem - 3 paralēlas alternatīvas:

Nodokļa maksātājs, kas veicis ziedojumu sabiedriskā labuma organizācijai, ir tiesīgs:

 • Neiekļaut taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 5% apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas; vai
 • Neiekļaut taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 2% no iepriekšējā gada kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, par kuru samaksāts VSAOI; vai
 • samazināt taksācijas periodā maksājamo UIN,  par pārskata gadā aprēķinātajām dividendēm, par 85% no ziedotās summas, bet nepārsniedzot 30%  no  UIN summas par aprēķinātajām dividendēm.

Ierobežojumi – nodokļu atvieglojumu nepiemēro, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

 • ziedojums veikts ar ziedotāju saistītai personai;
 • ziedojums veikts ar atlīdzības raksturu;
 • ja ir nodokļa parāds.

Runā mūsu atbalstītāji:

Kārlis Danēvičs, SEB Banka, valdes loceklis

Katrs labais darbs izraisa vairāku labu darbu ķēdi un multiplicējas. Viens izglābts bērns, viens psiholoģiski nesatraumēts bērns kļūst par labu sabiedrības locekli un izdarīs kādam citam labu. Un tā labs vairos labu. Jūs to nejutīsiet vienmēr tiešā veidā, bet jūs to jutīsiet, dzīvojot labākā Latvijā, savus bērnus audzinot drošākā Latvijā. Un ieguvēji būsim mēs visi. Mazām tautām tas ir izdzīvošanas jautājums – rūpēties vienam par otru un domāt tā – jo labāk tev, jo labāk man! Es nemērķēju būt bagātākais vietējā kapsētā – jo kāda tam jēga, bet gan mērķēju aiz sevis atstāt labāku Latviju kā saņēmu un vismaz dažas negatīvās spirāles salauzt un uztaisīt par pozitīvajām.

Oskars Melbārdis, latviešu bobslejists, olimpietis

Ziedot SOS ciematam nolēmu paziņas uzrunāts, protams, nebija ilgi jālauza galva tādam solim, jo iepriekš jau biju meklējis ko līdzīgu. Šādam solim noteikti jānāk no sirds, jo man patiesi ir žēl to mazo draugu, kam kaut kas pietrūkst, tāpēc katru mēnesi novirzu ziedojumu! Ļoti augstu novērtēju SOS labdarības organizācijas darbu, kurš jau rit kopš 1997.gada. Novēlu visiem veiksmi!

Pieteikties jaunumiem