Informējam, ka mūsu lapā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. “cookies”). Lai turpinātu lietot mūsu lapu, lūdzu, piekrītiet, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk par sīkdatņu politiku

Ziedot
Par mums

Veikta situācijas izpēte, pabeigta nacionālo treneru atlase un darbu uzsākusi projekta Uzraudzības grupa Latvijā

Veikta situācijas izpēte, pabeigta nacionālo treneru atlase un darbu uzsākusi projekta Uzraudzības grupa Latvijā.

 

1. Aktivitātes “Jauniešu no ārpusģimenes aprūpes patstāvīgas dzīves uzsākšanas sistēmas izpēte un analīze katrā projekta dalībvalstī, tai skaitā intervijas ar jauniešiem, kuriem ir ārpusģimenes aprūpes pieredze” ietvaros projekta laikā no 01.01.2017.-30.06.2017. notikušas šādas aktivitātes: 

Visas piecas valstis, kuras piedalījās šajā projektā, Horvātija, Itālija, Latvija, Lietuva un Spānija, tika aicinātas izveidot „karti”, kas parāda patstāvīgas dzīves uzsākšanas procesu šajās valstīs. Šīs „kartes” tika analizētas un tām pievienoti dati, kas tika iegūti analizējot šo valstu dokumentāciju, kā arī vispārīgāku literatūru par patstāvīgas dzīves uzsākšanu Eiropā. Šīs informācijas analīze palīdzēja izveidot anketu, kas bija jāaizpilda projekta nacionālajām grupām katrā valstī, kurās piedalījās dažādi nozares speciālisti.

Anketas mērķis bija noteikt:

 • Galvenos izaicinājumus, nepilnības un problēmas, ar kurām saskaras jaunieši gatavojoties uzsākt patstāvīgu dzīvi, pārejot no aprūpes uz patstāvīgu dzīvi un pēcaprūpes periodā.
 • Ieteikumus pārmaiņām
 • Labas prakses piemērus


Anketa tika sadalīta sekojošās nodaļās:

 • Patstāvīgas dzīves uzsākšana (fakti un dati)
 • Likumi un politika
 • Sagatavošanās un plānošana
 • Patstāvīgas dzīves uzsācēja līdzdalība
 • Speciālistu loma un atbildība
 • Ģimenes un alternatīvās aprūpes loma un atbildība
 • Pakalpojumu pieejamība
 • Dati
 • Attieksme


Visas aizpildītās anketas tika nogādātas Skotijas Bērnu aprūpes pētniecības centrā, kur tika izveidots ziņojums un analizēti iegūtie dati.

Gala ziņojums (angļu valodā – “Analysis of scoping surveys conducted by National Project Steering Groups in Croatia, Italy, Latvia, Lithuania and Spain”) par situācijas analīzi patstāvīgas dzīves uzsākšanā jauniešiem no ārpusģimenes aprūpes piecās projekta dalībvalsīs ir pieejamas šeit.

Papildus dokumentu analīzei, katrā valstī tika veiktas arī intervijas ar jauniešiem, kuriem ir ārpusģimenes aprūpes pieredze. Kopumā visās piecās dalībvalsīs tika nointervēti  64 jaunieši, kuri uzsāk patstāvīgu dzīvi. Saskaņā projekta metodoloģiju, jaunieši intervēja jauniešus.

Intervijās tika uzdoti šādi jautājumi:

 • Ko Tu gribētu saglabāt un ko mainīt patstāvīgas dzīves uzsākšanas procesā, un kāpēc Tu esi minējis šīs lietas?
 • Kādam, pēc Tavām domām, būtu jābūt patstāvīgas dzīves uzsākšanas procesam?
 • Kādām, pēc Tavām domām, prasmēm, zināšanām un pieredzei būtu jābūt aprūpes sistēmā strādājošiem cilvēkiem?


Gala ziņojums (angļu valodā – “Analysis of 64 Peer to Peer Interviews conducted by Care Leavers in Croatia, Italy, Latvia, Lithuania and Spain”) par intervijām ar jauniešiem ir  pieejamas šeit.

2. Aktivitātes “Nacionālo treneru atlase un sagatavošana” 5 projekta dalībvalstīs (Latvija, Spānija, Lietuva, Horvātija, Itālija) ir veikta nacionālo treneru atlase.
Treneru  apmācības mērķis ir sniegt lektoriem zināšanas par patstāvīgas dzīves uzsākšanas problēmām un patstāvīgas dzīves uzsākšanas rīkkopas saturu un izmantošanu, kā arī veidot lektoru mācīšanas prasmes.

Treneru  apmācībā iekļauta iepazīšanās ar materiāliem pirms kursa uzsākšanas, 6  dienu ilgas mācības klātienē Zagrebā un Granadā, kuras sadalītas  divos posmos – katrs posms ilgs 3 dienas, kā arī kursa darbs, kas notiks starp sesijām. Mācību kursam ir divas funkcijas – mācīšanas prasmju veidošana un zināšanu ieguve par problēmām, ar kurām saskaras jaunieši, uzsākot patstāvīgu dzīvi. Visu 5 projekta partnervalstu nacionālo treneru sagatavošanas apmācības vadīs  ārvalstu eksperti bērnu tiesību jomā saskaņā ar īpašu, projekta ietvaros izstrādātu un konkrētajām apmācībām pielāgotu metodiku.

Mācību kurss tiek veidots balstoties uz trim koncepcijām:

 • „Apzinātas prakses” koncepciju, kas balstās uz Harvarda Biznesa skola veiktajiem pētījumiem par kompetences būtību.
 • Aktīvas atgriezeniskās saites koncepciju, kuru pētījis Smeils (Smale) un ko pielieto sociālajā darbā.
 • Reflektīvās prakses koncepciju, kura balstās uz Gibsa (Gibbs) pētījumiem. 


Katrā valstī ir veikta treneru atlase, kas 2017.gada rudenī izies starptautiskas apmācības un tiks sagatavoti apmācību novadīšanai savā valstī.
Latvijā atlases rezultātā ir apstirpināti divi nacionālie treneri: Guna Garoklana-Bihela un Valters Melderis.

Aktivitātes “Uzraudzības grupas izveide un darbība” ir izveidota projekta uzraudzības grupa, kuras uzdevums ir veicināt projekta mērķu un uzdevumu izpildi.

Uzraudzības grupā darbojas: 

 • Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas direktore Ilze Paleja;
 • Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākā eksperte Baiba Stankēviča;
 • Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktora vietniece Ivita Krastiņa;
 • Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktore Inga Krastiņa; 
 • Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vecākā juriste Laila Henzele;
 • Biedrības “Mentor Latvia” programmu vadītāja Jana Priedniece;
 • Baltijas Starptautiskās akadēmijas programmas “Sociālais darbs” direktore, docente Andra Mite;
 • Jauniešu pārstāvis Artūrs Pokšāns. 

 

2017. gadā Uzraudzības grupa ir tikusies martā un jūnijā un aktīvi piedalījās anketas aizpildīšanā par galvenajiem izaicinājumiem un problēmām, ar kurām saskaras jaunieši gatavojoties uzsākt patstāvīgu dzīvi, pārejot no aprūpes uz patstāvīgu dzīvi un pēcaprūpes periodā, jomas normatīvajiem aktiem, kā arī sniedza ieteikumus par projekta īstenošanas gaitu.


Projekta vadītāja Latvijā -  Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas programmu vadītāja Linda Zīverte, e-pasts: linda.ziverte@sosbca.lv, tālr. 29101227
Projekta asistente – Gundega Klauža, e-pasts: gundega.klauza@sosbca.lv; tālr. 26808237