Ziedot
Atgriezties

Apgādnieka zaudējuma pensija pēc 18 gadu vecuma

Apgādnieka zaudējuma pensiju saņem bērni un jaunieši, kuriem miruši viens vai abi vecāki. Bērni un jaunieši, kuri zaudējuši abus vecākus, par katru no vecākiem  saņem atsevišķu apgādnieka zaudējuma pensiju. 

Pensiju piešķir saskaņā ar likumu Par valsts pensijām.

► Apgādnieka zaudējuma pensiju var saņemt arī pēc 18 gadu vecuma - līdz 24 gadu vecumam.

Apgādnieka zaudējuma pensiju pēc 18 gadu vecuma vari saņemt tikai tad, ja Tu mācies vai studē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs, koledžās vai augstskolās PILNA LAIKA KLĀTIENĒ, izņemot laiku, kad esi pārtraucis studijas.

► Apgādnieka zaudējuma pensija bērniem vecumā no 7 gadiem no 2021.gada 1.janvāra nevar būt mazāka par 163 eiro.

Kas jādara, lai saņemtu apgādnieka zaudējuma pensiju?

Jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.jeb Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (iesnieguma veidlapu un sīkāku aprakstu meklē šeit).

Iesniegumu var iesniegt kādā no šiem veidiem:
• elektroniski portālā www.latvija.lv;
• klātienē personīgi (būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments  - pase vai ID karte);
• elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu - par to, kas ir elektroniskais paraksts un kur to dabūt, lasi šeit);
• ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību (tas attiecas tikai uz jauniešiem, kas mācās ārzemēs).

Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā  vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (to karte un adreses atrodamas šeit): 

► Informāciju par Tavām mācībām vispārizglītojošā, profesionālajā izglītības iestādē vai augstskolā Latvijā pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas VSAA saņem no Izglītības ministrijas, taču tā var pieprasīt izziņu par mācībām iesniegt arī personīgi.  Bet, ja Tu mācies ārzemēs, tad gan noteikti ir jāiesniedz izglītības iestādes izziņa, kurai ir jābūt izsniegtai ne agrāk kā dienā, kad uzsāktas mācības izglītības iestādē, un tajā jābūt norādītai šādai informācijai par mācībām:

  • mācību gads un kurss
  • programmas ilgums un beigu datums
  • norāde par mācībām pilna laika klātienē, ja esi augstskolas vai koledžas students

Svarīgi zināt: