Ziedot
Atgriezties

Ģimenes valsts pabalsts pēc 18 gadu vecuma

Tev ir tiesības saņemt Ģimenes valsts pabalstu pēc 18 gadu vecuma:

 • ja Tu esi sasniedzis pilngadību ilgstošas ārpusģimenes aprūpes iestādē, aizbildnībā vai audžuģimenē,

 • ja Tu mācies vai studē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē (bet ne augstskolā) un neesi stājies laulībā.

Pabalstu Tu vari saņemt līdz 20 gadu vecumam. Pabalsta apmērs ir 25 eiro mēnesī.

(Ja Tev ir piešķirta invaliditāte, tad, neatkarīgi no invaliditātes grupas, ģimenes valsts pabalstu ir tiesības saņemt līdz dienai, kad Tu sasniedz 20 gadu vecumu vai stājies laulībā, neatkarīgi no tā, vai Tu mācies.)

Pabalsta pieprasīšana:

 • Tev pašam ir jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Iesniegumu var iesniegt vairākos veidos:

 • visērtāk to izdarīt, aizpildot e-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv   To var izdarīt, pieslēdzoties ar kādu no astoņu banku norēķinu kartēm  (pieslēgšanās notiek caur internetbanku. Attiecīgi nepieciešams, lai Tev ir noslēgts līgums ar banku par internetbankas lietošanu un ir piekļuve internetbankai) vai arī izmantojot eParaksts, eParakstsMobile vai eID iespējas;
 • aizpildot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot: standarta veidlapu  (https://www.vsaa.gov.lv/lv/pakalpojumi/gimenes-valsts-pabalsts ; izvēlies: Iesniegums ģimenes valsts pabalsta/piemaksas par bērnu invalīdu piešķiršanai  – izdrukā un aizpildi, vai aizpildi datorā; iesniegums nav īpaši pielāgots – raksti savus datus gan sākumā, iesniedzēja sadaļā, gan zemāk – kur ir teksts “Lūdzu piešķirt ģimenes valsts pabalstu par bērnu. Ar savu parakstu uz iesnieguma apliecini, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.)

vai

uzrakstot pieprasījumu brīvā formā (vispirms norādi adresātu – VSAA, tad atbalsta pieprasītāja -  attiecīgi savu paša – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, bankas norēķinu konta numuru (21 zīme). Raksti, ka xxxx datumā esi kļuvis pilngadīgs  uzsācis patstāvīgu dzīvi pēc ārpusģimenes aprūpes, kur biji ievietots saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu, un ģimenes valsts pabalstu pieprasi sev, lūdzot to pārskaitīt savā bankas kontā. Pieraksti:  “Ar savu parakstu apliecinu, ka pieprasījumā sniegtā informācija ir patiesa.” Neaizmirsti apakšā parakstīties, norādīt iesnieguma rakstīšanas datumu un vietu.)

 • pieprasījumu var iesniegt:
  • personīgi VSAA (ārkārtas situācijā apmeklējums jāsaskaņo telefoniski -  sev tuvāko VSAA filiāli meklē te: https://www.vsaa.gov.lv/lv/filiales )
  • nosūtot pa pastu
  • valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros
  • elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu (izmantojot eParaksts, eParakstsMobile vai eID iespējas).

Pieprasīšanas termiņš

Iesniegums ģimenes valsts pabalsta piešķiršanai ir jāiesniedz ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no tiesību rašanās brīža. Pieprasot pabalstu vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem 6 mēnešiem pirms pabalsta pieprasīšanas dienas.

Saņemšanas ilgums

Ja jaunietis mācās 12.klasē, kas ir izlaiduma klase, vai  profesionālās izglītības iestādes absolvējošā kursā, tad pabalsta izmaksu pārtrauc ar 1.jūliju. Ja VSAA saņem no Izglītības un zinātnes ministrijas informāciju, ka jaunietis vairs nemācās (piemēram, pats izstājies no skolas, atskaitīts no izglītojamo skaita), pabalsta izmaksa tiek izbeigta ar nākamā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kurā jaunietis pārtraucis mācīties.