Ziedot
Atgriezties

Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai

Kā saņemt pabalstu:

  • ja uzsāc patstāvīgu dzīvi pēc dzīves ārpusģimenes aprūpes iestādē – piemēram, - bērnu namā, jauniešu mājā, tad pabalstu Tev izmaksās iestāde. Lai saņemtu pabalstu Tev jāraksta iesniegums iestādes vadītājam. Vairāk par pabalsta saņemšanas kārtību vaicā savam sociālajam darbiniekam.
  • ja uzsāc patstāvīgu dzīvi pēc dzīves pie aizbildņa vai audžuģimenē, pabalstu Tev izmaksās pašvaldības sociālais dienests, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes aprūpi. Lai saņemtu pabalstu Tev ir jādodas uz pašvaldības sociālo dienestu un jāraksta iesniegums, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Ieteikums: pirms došanās uz sociālo dienestu, iepriekš sazinies telefoniski ar savu pašvaldības sociālo darbinieku. Kontaktus Tu varēsi atrast Bāriņtiesas vēstulē par sociālajām garantijām.

Cik liels ir pabalsts:

Minētā pabalsta apmērs no 2021.gada 1.janvāra ir 218 eiro, savukārt jaunietim ar invaliditāti kopš bērnības 327 eiro (tas rakstīts te). 

Ievērībai: pašvaldības var izmaksāt arī lielāku summu, pamatojoties uz pašvaldībā noteikto kārtību, taču summa nedrīkst būt mazāka par šeit rakstīto.

Kādā laika periodā var pieprasīt:

Pabalstu Tev ir tiesības pieprasīt vienu reizi  līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai [1].

Kādi vēl nosacījumi pabalsta saņemšanai jāņem vērā:

Lai saņemtu pabalstu Tu:

  • drīksti strādāt algotu darbu (Tavi ienākumi netiks ņemti vērā),
  •  drīksti atrasties laulībā,
  • BET - Tu nevari pieprasīt pabalstu, kamēr esi ieslodzījumā,

Gadījumā, ja neesi pieprasījis pabalstu laikā, kad uzsāki patstāvīgu dzīvi pēc dzīves institūcijā, audžuģimenē vai pie aizbildņa, vērsies savas pašvaldības sociālajā dienestā. Pabalstu var pieprasīt, līdz esi sasniedzis 24 gadu vecumu.


[1] Bērnu tiesību aizsardzības likuma 43.panta otrā daļa.