Ziedot
Atgriezties

Pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei

Cik liels ir pabalsts:

Tas ir vienreizējs pabalsts, kura apmērs no 2021.gada 1.janvāra ir 820.05 eiro (tas rakstīts te).

  • Pašvaldības var izmaksāt arī lielāku summu, pamatojoties uz pašvaldībā noteikto kārtību, taču summa nedrīkst būt mazāka par šeit rakstīto. 

Kādā laika periodā var pieprasīt:

Pabalstu Tev ir tiesības pieprasīt tikai vienu reizi  un tas jādara līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai [1].

Kā saņemt pabalstu:

Pabalstu izmaksā tās pašvaldības sociālais dienests, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes aprūpi.

►  Lai saņemtu pabalstu Tev ir jādodas uz pašvaldības sociālo dienestu un jāraksta iesniegums, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

  •  pirms došanās uz sociālo dienestu, iepriekš telefoniski sazinies ar savu pašvaldības sociālo darbinieku. Kontaktus Tu varēsi atrast Bāriņtiesas vēstulē par sociālajām garantijām (šāda informatīva vēstule no savas pašvaldības Bāriņtiesas katram jaunietim, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē, jāsaņem sešus mēnešus pirms 18.dzimšanas dienas). .

Lai saņemtu pabalstu Tu:

  • drīksti strādāt algotu darbu (Tavi ienākumi netiks ņemti vērā),
  •  drīksti atrasties laulībā,
  • BET - Tu nevari pieprasīt pabalstu, kamēr esi ieslodzījumā,

Gadījumā, ja neesi pieprasījis pabalstu laikā, kad uzsāki patstāvīgu dzīvi pēc dzīves institūcijā, audžuģimenē vai pie aizbildņa, vērsies savas pašvaldības sociālajā dienestā. Pabalstu var pieprasīt līdz esi sasniedzis 24 gadu vecumu.

Pašvaldībai ir tiesības pabalstu izsniegt arī sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra veidā.


[1] Bērnu tiesību aizsardzības likuma 43.panta otrā daļa.