Ziedot

Iespējams, ka arī tavā skolā pieejams projekta “PuMPuRS” atbalsts.

Te ir saraksts ar mācību iestādēm, kas piedalās projektā: http://pumpurs.izm.gov.lv/lv/sadarbibas-partneri 

Tas darbosies līdz 2022.gada beigām, lai mazinātu bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības.

Kas var piedalīties?

 • Vispārizglītojošo skolu bērni un jaunieši no 5. līdz 12. klasei;
 • Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī izglītojamie vispārējās izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas).

Ko Tu iegūsi?

 • Katram projektā iesaistītajam bērnam vai jaunietim skolotājs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā paredz nepieciešamos atbalsta pasākumus:
 • pedagogu un atbalsta personāla konsultācijas/konsultatīvo atbalstu (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
 • sabiedriskā transporta biļešu kompensācijas;
 • naktsmītņu izdevumu kompensācijas;
 • ēdināšanas izdevumu kompensācijas;
 • individuālo mācību līdzekļu iegādes izdevumu kompensācijas;
 • individuālās lietošanas priekšmetu iegādes izdevumu kompensācijas;
 • speciālā transporta izdevumu kompensācijas;
 • iespēju iesaistīties Jauniešu NVO projektos pašvaldībās.

 

Un zini, ka tu neesi vienīgais, kam mācībās nākas sastapties ar grūtībām!  Varbūt tev noder projekta “PuMPuRS” veidotais raidījums “KLASE” un tā varoņu pieredze?

Klasi var skatīties Youtube. Tai ir jau vairāk kā 30 sērijas (katra apm. 20 minūtes), kurās paši jaunieši runā par visdažādākajām tēmām – nesekmību, dzīvi kopmītnēs un internātskolās, atkarībām, bezjēdzīgiem priekšmetiem, eksāmenu stresu, grūtniecību skolas laikā un daudz ko citu, kas ietekmē jauniešu dzīvi un dažkārt traucē iegūt izglītību.

Katrai sērijai ir sava tēma, visu sarakstu vari atrast te: http://www.pumpurs.lv/lv/klase. Jaunieši tiekas arī ar kādu sabiedrībā zināmu cilvēku, kurš stāsta par savu pieredzi skolas laikā. Katru tēmu komentē arī psihologs. Stāsti ir emocionāli, bet katrā sērijā var saklausīt ko noderīgu.

Piemēram, 7.sērijā “Dzīve bez vecākiem” par sevi stāsta 16 gadus vecā Nikola, kuras vecāki šķīrušies mammas alkohola atkarības dēļ, un meitene jau vairākus gadus dzīvo ar vecmāmiņu.  Bet 31.sērijas beigās uzņēmēja Elmāra Taņņa padoms devītklasniekam Robertam, kurš nu vairs gandrīz nesatiek savu mammu, jo viņa strādā ārzemēs, ir šāds:

“Visstulbākais, kad esam jaunieši, ir tas, ka reizēm cilvēki “uzliek bremzi” mūsu sapņiem… Nekad neļauj kādam cilvēkam “uzlikt bremzi” taviem sapņiem. Neļauj nevienam pateikt, ka tu nevari! Mēs esam katrs pats savas laimes kalējs – un es to saprotu burtiski, ir “jākaļ”: čik, čik, čik… Es to saucu – klauvē pie durvīm. Visur jāklauvē – un, ja tās durvis atveras vaļā, tev ir iespēja! Ej iekšā pa tām durvīm, un meklē savu nākotni!”