Ziedot
Atgriezties

Kādus jautājumus uzdot izīrētājam par dzīvokli?

Kādus jautājumus uzdot izīrētājam par noskatīto dzīvokli:

 1. Norādītā īres cena un komunālie maksājumi: ja norādīta tikai īres cena – vai tajā ir ietverti komunālie? Ja komunālos norāda – vai tā ir vidējā cena katru mēnesi, vai vasarā (daudzi mēdz norādīt mazāko iespējamo summu). Vislabāk ir palūgt uzrādīt reālus rēķinus. 
   
 2. Vai paredzēti arī kādi papildu izdevumi (piem., apsardzes pakalpojumi, apsaimniekošana, pagraba skapīša ikmēneša noma)? 
   
 3. Kāda ir apkure – pilsētas vai vietējā gāzes? Ja patstāvīgi regulējuma, vai apkures intensitāte ietekmē cenu? 
   
 4. Vai ir interneta, TV un tml. nepieciešamie pieslēgumi vai arī to ierīkošana jāveic pašiem? 
   
 5. Vai ir ārsienas dzīvoklis? Vai ir kādi tehniski vai cita veida defekti (pelējums, pil krāns, vāja ūdens plūsma u.tml.)? Turklāt arī pašam jāpārbauda viss rūpīgi uz vietas.
   
 6. Kādas izmaiņas var veikt dzīvoklī (pielikt savu sienas skapīti vai pārbīdīt mēbeles)? 
   
 7. Vai ir kādas pretenzijas pret mājdzīvniekiem vai bērniem? Tāpat ir jāpabrīdina, ja dzīvokli plāno īrēt kopā ar vēl kādu. 
   
 8. Ja dzīvoklis tiek par savu naudu uzlabots (remontdarbi, mēbeles u.tml.) – vai tādēļ ir paredzēti īres maksas atvieglojumi?
   
 9. Vai dzīvoklī var deklarēties? 
   
 10. Vai dzīvokļa īpašnieks piedāvā noslēgt īres līgumu un kādi ir tā nosacījumi? Piemēram, vai ir jāiemaksā drošības depozīts vai jāmaksā par pirmo un pēdējo mēnesi? 
   
 11. Kas maksās nekustamā īpašuma nodokli - īpašnieks vai īrnieki?
   
 12. Kā notiks rēķinu apmaksa – vai pārskaitījums kontā vai, piem., ikmēneša tikšanās? Vai saimnieks vienkārši atsūtīs summu apmaksai pats rēķinus apmaksās? Vai tieši otrādi – īrniekam pašam būs jāveic rēķinu apmaksa un jāmaksā saimniekam par īri. 
   
 13. Kādā laikā dzīvokļa saimnieks ierodas dzīvoklī un vai viņam ir tiesības ierasties bez brīdinājuma?
   
 14. Cik ilgu laiku pirms dzīvokļa atbrīvošanas īrniekam ir jābrīdina saimnieks un otrādi? Šo punktu ieteicams atrunāt līgumā. 
   
 15. Kas notiks gadījumā, ja kādu apstākļu (piem., ūdens noplūde vai ugunsgrēks) dzīvoklis tiek bojāts? Kurš uzņemas zaudējumu atlīdzināšanu? Vai dzīvoklis ir apdrošināts? 
   
 16. Kas dzīvo kaimiņos (varbūt viņiem ir mazi un trokšņaini bērni, varbūt tieši otrādi – viņi ir pensionāri, kam traucē jebkura skaņa)? Der painteresēties par dzirdamību.