Ziedot

Ja cilvēka dzīvība ir apdraudēta – ir gūta ļoti smaga trauma vai ir pēkšņa smaga saslimšana -  nekavējoties jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība, jo katra minūte var būt svarīga!

Zvani uz neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ārkārtas tālruni 113

vai

uz vienoto glābšanas dienestu tālruni 112

Kas jāsaka: jāpasaka, kas noticis, kas ir cietušais, kāda ir adrese, kur nepieciešama palīdzība. Svarīgi turpināt klausīties dispečercentra mediķa teikto un nenolikt klausuli pirmajam, jo var būt nepieciešama papildus informācija vai arī tev stāstīs, kā cilvēkam labāk palīdzēt līdz mediķu ierašanās brīdim. 

Ja cilvēka dzīvība ir apdraudēta, par izsaukumu pacientam nebūs jāmaksā. Bet par nepamatotu izsaukumu var nākties maksāt, tādēļ nezvani uz 113 vai 112 par nelielām problēmām vai joka pēc – tajā laikā mediķi var būt akūti nepieciešami kādam citam tiešām smagā situācijā. Dispečercentra mediķis var arī izvērtēt situāciju un saprast, ka tā nav tik akūta, lai sūtītu ceļā mediķu brigādi – tad tev ieteiks, ko labāk darīt (bet to vari noskaidrot arī zvanot uz iepriekš norādīto ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni).

Ja tev šķiet, ka situācija prasa nekavējošu un neatliekamu palīdzību – ja cilvēkam ir samaņas un apziņas, sirdsdarbības traucējumi, elpas trūkums, pēkšņas asas sāpes vēderā, smaga trauma vai spēcīga asiņošana  vai citas dzīvību apdraudošas situācijas - droši zvani un tev palīdzēs!

Sīkāk par palīdzības izsaukšanu vari lasīt (un arī apskatīt video) Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mājaslapā http://www.nmpd.gov.lv/nmpd/kad_saukt_NMP/