Ziedot
Atpakaļ pie visiem jaunumiem

10 iemesli, lai kļūtu par audžuģimeni

Ziņas datums
8. janvāris, 2024
Kļūšana par audžuģimeni ir ļoti nopietns lēmums, kam nepieciešams ilgāks pārdomu laiks. Audžuģimenei var būt neizmērojami svarīga loma bērnu dzīvēs, tā ir vērtīga pieredze arī Tavai ģimenei, bet vienlaicīgi kļūšana par audžuģimeni ir arī ļoti liela atbildība. Ja apsverat iespēju kļūt par audžuģimeni, esam apkopojuši 10 atziņas, kas varētu palīdzēt lēmuma pieņemšanas procesā.

"AIRI vecākiem" atbalsta centrs sniedz konsultācijas ģimenēm, kas apsver iespēju uzņemt savā ģimenē audžubērnus. Pēc lēmuma pieņemšanas mūsu “AIRI vecākiem” kolēģi palīdz topošajiem audžuvecākiem gan apmācību un sagatavošanās procesa, un ir līdzās arī tad, kad bērns ienāk audžuģimenē.

Ja esat jau ceļā uz audžuģimenes statusu un vēlies pieteikties apmācībām, vai esi pārdomu procesa sākumā un vēlies pieteikties uz konsultāciju, lai uzzinātu visu par to, kā kļūt par audžuģimeni, ieskaties Airi Vecakiem sadaļā.

Lūk, desmit iemesli, kādēļ kļūšana par audžuģimeni var būt viena no visvērtīgākajām pieredzēm jūsu dzīvē.

  1. Mainīt bērna dzīvi uz labāku - audžuģimenes var radikāli uzlabot bērna dzīves kvalitāti, sniedzot drošu un atbalstošu vidi.
  2. Palīdzēt bērnam atrast stabilitāti – audžuģimene var piedāvāt bērnam stabilitāti un drošību, kas īpaši svarīgi tiem bērniem, kas piedzīvojuši sarežģītas dzīves situācijas.
  3. Atbalstīt bērna izaugsmi – audžuģimene var būt vide, kur bērns, sajūtot atbalstu un iedrošinājumu, spēj izpaust savas domas, vajadzības un atraisīt talantus.
  4. Kopīga izaugsme – kopīgā dzīve ar audžuģimenes bērnu, dod iespēju augt gan bērnam, gan ikvienam audžuģimenes loceklim.
  5. Stipru un ilglaicīgu attiecību veidošana – daudzi audžuģimeņu locekļi kļūst par īpašiem cilvēkiem bērna dzīvē, veidojot dziļas un ilgstošas attiecības.
  6. Kļūt par daļu no audžuģimeņu kopienas – audžuģimenes formāli un neformāli aktīvi sadarbojas, viens otru atbalstot grūtākos brīžos un sniedzot padomus un pieredzi citām audžuģimenēm.
  7. Mācīties pielāgoties – audžuģimenes pieredze mācīs pielāgoties bērna individuālajam vajadzību līmenim un individuālajai pieredzei.
  8. Praktisks ieguldījums sabiedrības attīstībā – kļūstot par audžuģimeni, jūs sniegsiet atbalstu bērna kā nākotnes sabiedrības locekļa attīstībā.
  9. Personīgā izaugsme – audžuģimenes pieredze var veicināt jūsu personīgo izaugsmi un pašapziņas nostiprināšanos.
  10. Dot iespēju bērna justies pieņemtam un mīlētam – kļūstot par audžuģimeni, jūs sniedzat iespēju bērnam piedzīvot mīlestību un pieņemšanu, kas būtiska katram cilvēkam, bet īpaši bērniem, kuri piedzīvojuši grūtības.

Kļūstot par audžuģimeni, jūs ne tikai maināt bērna dzīvi, bet piepildiet arī savējo. Tas ir ceļojums, kurā izaicinājumi un grūtības mijas ar neaprakstāmu prieku un gandarījumu, sniedzot jums iespēju būt par daļu no kaut kā patiešām nozīmīga.

Atpakaļ pie visiem jaunumiem

Pieteikties jaunumiem