Informējam, ka mūsu lapā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. “cookies”). Lai turpinātu lietot mūsu lapu, lūdzu, piekrītiet, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk par sīkdatņu politiku

Ziedot
Kam mēs palīdzam

AIRI vecākiem: audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem

Dažādos Latvijas reģionos - Rīgā, Bauskā, Valmierā, Kuldīgā un Gulbenē - kopš 2018.gada darbojas Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs "AIRI vecākiem" (abreviatūra AIRI nozīmē Atbalstu, Izglītību, Resursus un Informāciju, ko var pie mums saņemt).

Centra darbības mērķis ir nodrošināt atbalstu, kas veicina bez vecāku gādības palikušu bērnu labklājību, drošību, patstāvību, kā arī audžuģimeņu, jo īpaši specializēto audžuģimeņu, kā arī adoptētāju, aizbildņu, viesģimeņu skaita pieaugumu.

Kam tas ir noderīgi?

Potenciālās un esošās audžuģimenes, specializētās audžuģimenes, aizbildņi, adoptētāji un viesģimenes, kā arī šajās ģimenēs uzņemtie bērni var saņemt atbalstu no centru speciālistiem.

Ir divu veidu specializētās audžuģimenes:

1) krīzes audžuģimene, kura jebkurā diennakts laikā var uzņemt bērnu, kas šķirts no ģimenes, aizbildņa vai audžuģimenes un

2) audžuģimene bērnam ar invaliditāti, kuram izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

Atbalsta centra galvenie virzieni un saturs

Galvenie darbības virzieni ir: potenciālo audžuģimeņu, specializēto audžuģimeņu, adoptētāju, aizbildņu un viesģimeņu piesaiste, potenciālo audžuģimeņu, specializēto audžuģimeņu, adoptētāju sagatavošana un izvērtēšana, sadarbībā ar bāriņtiesu bērna un ģimenes savietošana, atbalsts audžuģimenei, specializētai audžuģimenei un aizbildnim un tajā ievietotajam bērnam.  

Ja Jūs jau esat uzņēmies rūpes par kāda bērna dzīves atbalstu, kļūstot par audžuvecāku, aizbildni vai adoptētāju - vai arī vēl apdomājat iespēju par tādu kļūt - aicinām pieteikties kādām no mūsu piedāvātajām apmācībām! 

Plašāk par apmācībām lasiet mūsu mājaslapas sadaļā Apmācības audžuvecākiem, adoptētājiem, aizbildņiem, viesģimenēm

Kā atbalsta centrs var palīdzēt?

 • veic jaunu audžuģimeņu, aizbildņu, adoptētāju, viesģimeņu piesaisti, īpaši veicinot specializēto audžuģimeņu skaita pieaugumu;
 • nodrošina potenciālo adoptētāju un audžuģimeņu, tai skaitā specializēto audžuģimeņu sākotnējo apmācību;
 • sniedz  atbalstu potenciālajai audžuģimenei, specializētai audžuģimenei, aizbildnim, adoptētājam statusa iegūšanas procesā un sniedz nepieciešamo informāciju bāriņtiesai lēmuma pieņemšanai par statusa piešķiršanu;
 • sniedz atbalstu audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem, kad tās ir uzņēmušas bērnu (atbalsta grupas, psihologa konsultācijas, u.c.), kā arī var sniegt atbalstu ģimenē ievietotajam bērnam;
 • veido sadarbību ar bāriņtiesām, sociālajiem dienestiem, citiem ārpusģimenes atbalsta centriem un citām iestādēm atbalsta sniegšanā audžuģimenēm un specializētām audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem, tai skaitā šajās ģimenē uzņemtajiem bērniem;
 • veicina audžuģimenē vai specializētā audžuģimenē, aizbildņa ģimenē ievietotā bērna saskarsmi ar bioloģiskajiem vecākiem, brāļiem (pusbrāļiem), māsām (pusmāsām), radiniekiem vai citām bērnam tuvām personām;
 • nodrošina un organizē zināšanu pilnveides mācības audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem,  kā arī citām pakalpojuma mērķa grupām atbilstoši to vajadzībām un nepieciešamībai;
 • nodrošina informācijas pieejamību diennakts režīmā bāriņtiesai vai policijai par specializētajām krīzes audžuģimenēm, kuras jebkurā diennakts laikā var uzņemt bērnu;
 • sadarbībā ar audžuģimeni, specializēto audžuģimeni, aizbildni nodrošina sociālā atbalsta pakalpojumus jauniešiem ārpusģimenes aprūpē patstāvīgas dzīves uzsākšanai;
 • veic resursu piesaisti, lai nodrošinātu Centra mērķu  izpildi; 
 • var īstenot citus pakalpojumus un darbības, kas veicina bērna labāko interešu ievērošanu un Centra mērķa sasniegšanu.

Atbalsts, galvenokārt, tiek sniegts darba laikā no 8.30 līdz17.00, tomēr krīzes situācijās visa veida atbalstu var saņemt arī ārpus darba laika - 24/7, tai skaitā gadījumos, kad bāriņtiesai vai policijai nepieciešama informācija par krīzes ģimenēm, kuras nekavējoties var uzņemt bērnu savā aprūpē.  

Saņemt visa veida palīdzību par ārpusģimenes aprūpi varat piecos mūsu atbalsta centros "AIRI vecākiem".

Tālrunis krīzes audžuģimenēm

SOS Ģimeņu atbalsta centra “AIRI vecākiem” diennakts tālruņa numurs bāriņtiesām un policijai, lai saņemtu informāciju par krīzes audžuģimenēm.

Atbalsta centra Airi Vecākiem komanda

Sanita Strazdiņa

Atbalsta centra "AIRI vecākiem" vadītāja p.i.
Tālrunis 29244687

Agnese Inapša

Atbalsta centra "AIRI vecākiem" vadītāja p.i., Sociālā darbiniece Kuldīgā
Tālrunis 28331196

Liene Andžāne

Administratore
Tālrunis 27774407

Madara Milberga

Lietvede
Tālrunis 29999791

Raimonds Vilciņš

Sociālais darbinieks Rīgā
Tālrunis 26328441

Laila Mazkalniņa

Sociālā darbiniece Rīgā

Gunita Timinska

Sociālā darbiniece Bauskā
Tālrunis 27880031

Ineta Vizuliņa

Sociālā darbniece Valmierā
Tālrunis 26541744

Sanita Mole

Sociālā darbiniece Valmierā
Tālrunis 27758563

Janīna Carjova

Sociālā darbniece Valmierā
Tālrunis 29127262

Santa Everte- Kaša

Sociālā darbniece Gulbenē
Tālrunis 25681252

Ginta Brakovska

Sociālā darbniece Gulbenē
Tālrunis 26681443

Pieteikties jaunumiem