Ziedot
Kam mēs palīdzam

AIRI vecākiem: audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem

AIRI Vecākiem atbalsta centra mērķis ir nodrošināt atbalstu, kas veicina bez vecāku gādības palikušu bērnu labklājību, drošību, patstāvību, kā arī audžuģimeņu, jo īpaši specializēto audžuģimeņu, kā arī adoptētāju, aizbildņu, viesģimeņu skaita pieaugumu.

AIRI Vecākiem atbalsta centrs strādā dažādos Latvijas reģionos - Rīgā, Bauskā, Valmierā, Kuldīgā un Gulbenē.

 "AIRI vecākiem" (abreviatūra AIRI nozīmē Atbalstu, Izglītību, Resursus un Informāciju, ko var pie mums saņemt).

 

Piedāvājam dažāda veida pakalpojumus audžuģimenēm, specializētajām audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem, viesģimenēm un šjaās ģimenēs uzņemtajiem bērniem:

 • Sociālā darba konsultācijas
 • Psihologa konsultācijas
 • Atbalsta grupas
 • Apmācību grupas topošiem dptētājiem, aizbildņiem, audžuvecākiem
 • Pilnveides apmācības par audžuvecākiem un adoptētājiem nozīmīgām tēmām.

 

Ir divu veidu specializētās audžuģimenes:

 1. krīzes audžuģimene, kura jebkurā diennakts laikā var uzņemt bērnu, kas šķirts no ģimenes, aizbildņa vai audžuģimenes un
 2. audžuģimene bērnam ar invaliditāti, kuram izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

Ceļvedis "Soli pa solim kā kļut par audžuģimeni" 

Ja Jūs jau esat uzņēmies rūpes par kāda bērna dzīves atbalstu, kļūstot par audžuvecāku, aizbildni vai adoptētāju - vai arī vēl apdomājat iespēju par tādu kļūt - aicinām pieteikties kādām no mūsu piedāvātajām apmācībām! 

Plašāk par apmācībām lasiet mūsu mājaslapas sadaļā Apmācības audžuvecākiem, adoptētājiem, aizbildņiem, viesģimenēm

Kā atbalsta centrs var palīdzēt?

 • veicam jaunu audžuģimeņu, aizbildņu, adoptētāju, viesģimeņu piesaisti, īpaši veicinot specializēto audžuģimeņu skaita pieaugumu;
 • nodrošinam potenciālo adoptētāju un audžuģimeņu, tai skaitā specializēto audžuģimeņu sākotnējo apmācību;
 • sniedzam  atbalstu potenciālajai audžuģimenei, specializētai audžuģimenei, aizbildniem, adoptētājiem statusa iegūšanas procesā un sniedzam nepieciešamo informāciju bāriņtiesai lēmuma pieņemšanai par statusa piešķiršanu;
 • sniedzam atbalstu audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem, kad tās ir uzņēmušas bērnu (atbalsta grupas, psihologa konsultācijas, u.c.), kā arī varam sniegt atbalstu ģimenē ievietotajam bērnam;
 • veidojam sadarbību ar bāriņtiesām, sociālajiem dienestiem, citiem ārpusģimenes atbalsta centriem un citām iestādēm atbalsta sniegšanā audžuģimenēm un specializētām audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem, tai skaitā šajās ģimenē uzņemtajiem bērniem;
 • veicinām audžuģimenē vai specializētā audžuģimenē, aizbildņa ģimenē ievietotā bērna saskarsmi ar bioloģiskajiem vecākiem, brāļiem (pusbrāļiem), māsām (pusmāsām), radiniekiem vai citām bērnam tuvām personām;
 • nodrošinām un organizējam zināšanu pilnveides mācības audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem, atbilstoši to vajadzībām un nepieciešamībai;
 • nodrošinām informācijas pieejamību diennakts režīmā bāriņtiesai vai policijai par specializētajām krīzes audžuģimenēm, kuras jebkurā diennakts laikā var uzņemt bērnu;
 • sadarbībā ar audžuģimeni, specializēto audžuģimeni, aizbildni nodrošinām sociālā atbalsta pakalpojumus jauniešiem ārpusģimenes aprūpē patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

Atbalsts, galvenokārt, tiek sniegts darba laikā no 8.30 līdz 17.00, tomēr krīzes situācijās visa veida atbalstu var saņemt arī ārpus darba laika - 24/7, tai skaitā gadījumos, kad bāriņtiesai vai policijai nepieciešama informācija par krīzes ģimenēm, kuras nekavējoties var uzņemt bērnu savā aprūpē.  

AIRI vecākiem kontakti

Tālrunis bērnu ievietošanai krīzes audžuģimenē

SOS Ģimeņu atbalsta centra “AIRI vecākiem” diennakts tālruņa numurs bāriņtiesām un policijai, lai saņemtu informāciju par krīzes audžuģimenēm.

 • 70018FE2-2711-42D0-BDA7-B73DC0A1EE81 Created with sketchtool. Tālrunis 25442298

Atbalsta centra Airi Vecākiem komanda

Kristīne Orna

Sociālais darbinieks Kuldīgā
70018FE2-2711-42D0-BDA7-B73DC0A1EE81 Created with sketchtool. Tālrunis 24601058

Sanita Strazdiņa

Atbalsta centra "AIRI vecākiem" vadītāja
70018FE2-2711-42D0-BDA7-B73DC0A1EE81 Created with sketchtool. Tālrunis 29100034

Agnese Inapša

Atbalsta centra "AIRI vecākiem" vadītāja vietniece
70018FE2-2711-42D0-BDA7-B73DC0A1EE81 Created with sketchtool. Tālrunis 28331196

Liene Andžāne

Administratore
70018FE2-2711-42D0-BDA7-B73DC0A1EE81 Created with sketchtool. Tālrunis 27774407

Madara Milberga

Lietvede
70018FE2-2711-42D0-BDA7-B73DC0A1EE81 Created with sketchtool. Tālrunis 29999791

Luiza Sarkanbārde

Sociālais darbinieks Rīgā
70018FE2-2711-42D0-BDA7-B73DC0A1EE81 Created with sketchtool. Tālrunis 26328441

Laila Mazkalniņa

Sociālā darbiniece Rīgā
70018FE2-2711-42D0-BDA7-B73DC0A1EE81 Created with sketchtool. Tālrunis 26377941

Ivanda Jesikena – Vidiņa

Sociālā darbiniece Bauskā
70018FE2-2711-42D0-BDA7-B73DC0A1EE81 Created with sketchtool. Tālrunis 27998247

Ineta Vizuliņa

Sociālā darbniece Valmierā
70018FE2-2711-42D0-BDA7-B73DC0A1EE81 Created with sketchtool. Tālrunis 26541744

Sanita Mole

Sociālā darbiniece Valmierā
70018FE2-2711-42D0-BDA7-B73DC0A1EE81 Created with sketchtool. Tālrunis 27758563

Janīna Carjova

Sociālā darbniece Valmierā
70018FE2-2711-42D0-BDA7-B73DC0A1EE81 Created with sketchtool. Tālrunis 29127262

Santa Everte- Kaša

Sociālā darbniece Gulbenē
70018FE2-2711-42D0-BDA7-B73DC0A1EE81 Created with sketchtool. Tālrunis 25681252

Ginta Brakovska

Sociālā darbniece Gulbenē
70018FE2-2711-42D0-BDA7-B73DC0A1EE81 Created with sketchtool. Tālrunis 26681443

Inese Šēpere

Sociālā darbiniece Gulbenē
70018FE2-2711-42D0-BDA7-B73DC0A1EE81 Created with sketchtool. Tālrunis 29189073

Dace Gulbe

Sociālā darbiniece Kuldīgā
70018FE2-2711-42D0-BDA7-B73DC0A1EE81 Created with sketchtool. Tālrunis 25763191

Pieteikties jaunumiem