Ziedot

Piedāvājam kompleksu un uz risinājumiem vērstu speciālistu atbalstu ģimenēm, kuras saskaras ar problēmām bērnu aizgādības jautājumos. Kopā ar ģimeni meklējam risinājumus, lai bērni pēc iespējas mazāk ciestu no vecāku strīdiem un konfliktiem. Atbalsts ģimenēm no Rīgas ir bezmaksas un to vara saņemt ar Rīgas Bāriņtiesas nosūtījumu.

Pakalpojuma ietvaros, ģimenes saņem:

  • Individuālas un pāra konsultācijas ar gadījuma vadītāju.
  • Domstarpību risināšanas stratēģiju izstrādi atbilstoši jūsu ģimenes vajadzībām.
  • Atbalstu no gadījuma vadītāja, ģimenes terapeita, psihologa vai mediatora.
  • Atbalstu vecākiem, lai panāktu vienošanos par bērna aizgādības jautājumiem un saskarsmes tiesībām.
Noderīgi

Kontaktinformācija

CA574860-A0FC-4CDD-B0AA-9CF967BFF78E Created with sketchtool. Rīgas SOS Ģimeņu atbalsta centrs +37126682721 riga@sosbca.lv
CA574860-A0FC-4CDD-B0AA-9CF967BFF78E Created with sketchtool. Rīgas Bāriņtiesa 67037706 Iveta Lielmane
CA574860-A0FC-4CDD-B0AA-9CF967BFF78E Created with sketchtool. Rīgas Bāriņtiesa 67037482 Jana Eriksone