Ziedot

Informācija sabiedrībai

Rīgas SOS Ģimeņu atbalsta centra komandu veido sociālie darbinieki, sociālie rehabilitētāji, ģimeņu asistenti un pusaudžu atbalsta personas, kā arī tiek piesaistīti tādi speciālisti kā psihologs, psihoterapeits, narkologs, jurists un psihiatrs.

Sociālā darba pakalpojums tiek sniegts, pamatojoties uz Rīgas domes lēmumu „Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu” starp Rīgas pilsētas pašvaldību un Latvijas SOS Bērnu ciematu asociāciju. Centrs reģistrēts LR Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

Sadarbība ar ģimenēm tiek uzsākta brīdī, kad Rīgas Sociālais dienests sagatavo nosūtījumu ģimenes sadarbības uzsākšanai ar Rīgas SOS Ģimeņu atbalsta centru. Atbalsta centrs veic pilnu sociālā gadījuma vadīšanu - mēs ne tikai atbalstām ģimenes, bet arī sniedzam atzinumus institūcijām par ģimenes sociālo situāciju.

Pakalpojuma sniegšanu finansē Rīgas domes Labklājības departaments.

 

 

Aicinām iepazīties ar Rīgas SOS ģimeņu atbalsta centru virtuālā tūrē

 

 

Rīgas SOS ģimeņu atbalsta centrs sadarbību ar ģimeni uzsāk, ja:

Rīgas SOS ģimeņu atbalsta centra darbinieki ģimenēm sniedz atbalstu šādos gadījumos:

 • Attīsta prasmes bērnu aprūpes un audzināšanas jautājumos,
 • Sadzīves apstākļu uzlabošanā,
 • Veselības un higiēnas jautājumu risināšanā,
 • Naudas līdzekļu vadībā – budžeta plānošanā,
 • Nodarbinātības jautājumu risināšanā,
 • Ģimenei nepieciešamo resursu piesaistē,
 • Brīvā laika saturīgā pavadīšanā.

 

Adrese un darba laiks:  Zemitāna laukums 5, Rīga (Teika)

 • Pirmdien  9:00 – 17:30
 • Otrdien 8:30 – 17:30
 • Trešdien 8:30 – 18:00
 • Ceturtdien 9:00 – 17:30
 • Piektdien 9:00 – 16:00

Adrese un darba laiks: Mazā Nometņu iela 31, 304. kabinets, Rīga (Āgenskalns),  ārdurvju kods – 10

 • Pirmdien  9:00 – 17:30
 • Otrdien 8:30 – 17:30
 • Trešdien 8:30 – 18:00
 • Ceturtdien 9:00 – 17:30
 • Piektdien 9:00 – 16:00

Nepieciešamības gadījumā darbinieku (pastāvīgā personāla) darba laiks tiek pārcelts, nepārstrādājot nedēļā noteikto darba laiku. Speciālistu (piesaistītā personāla) darba laiki pielāgoti klientu vajadzībām.

Informācija speciālistiem

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija, pamatojoties uz Rīgas domes 10.03.2021. lēmumu Nr. 439 “Par Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu Nr. RD - 21-240-lī”, Rīgas SOS ģimeņu atbalsta centrā sniedz sociālā darba pakalpojumu:

* ģimenēm un bērniem, t.sk. sociālā riska situācijās,

* ģimenēm ar bērniem, uz kuriem attiecināms Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58. pants - individuāla uzvedības sociālās korekcijas programmu izstrāde,

ar mērķi veicināt iespēju katram bērnam augt un attīstīties mīlošā, ģimeniskā vidē, stiprinot bioloģisko vecāku kapacitāti.

Sadarbību ar ģimeni uzsāktam, pamatojoties uz Rīgas Sociālā dienesta nosūtījumu. Vidēji mēnesī darbs tiek veikts ar 140 ģimenēm. Sīkāk par darbu ar ģimenēm ar bērniem, uz kuriem attiecināms BTAL 58.pants, lasiet arī te: Pārinieks  

Rīgas SOS ģimeņu atbalsta centrā nodrošinām klientiem pilnu gadījuma vadību – sniedzam iespēju saņemt sociālā rehabilitētāja, psihologa, narkologa, psihoterapeita, jurista, kā arī psihiatra pakalpojumus. Tāpat centra sociālie darbinieki sadarbojas un sniedz atzinumus visām institūcijām, kas ir iesaistītās konkrētās ģimenes situācijā.

Rīgas SOS ģimeņu atbalsta centrs izpratni par ģimenes dzīves kvalitāti ir izvēlējies balstīt uz Bērna labklājības nodrošināšanas un veicināšanas modeli, vienotā dzīves kvalitātes redzējumā integrējot trīs aspektus:

 • Bērna attīstības vajadzības,
 • Vecāku spēju veikt aprūpi un audzināšanu,
 • Ģimenes un vides apstākļus.

SOS ĢAC skatījumā šie trīs punkti veido pamatu kvalitatīva sociālā darba nodrošināšanai, strādājot ar ģimeni.

Vēlaties palīdzēt krīzes skartajām ģimenēm?

Rīgas SOS ģimeņu atbalsta centra klientu būtiskākās un prioritārās vajadzības kvalitatīvas dzīves nodrošināšanai sev un saviem bērniem ir pakalpojumi. Īpaša vērtība būtu:

 • zobārsta pakalpojums,
 • dažādu remontdarbu plānošana un veikšana,
 • palīdzība mācību priekšmetu apguvē.

Mūsu ģimenēm jau ir iespēja saņemt dažāda veida mantisko atbalstu (apģērbs, rotaļlietas, u.c.), tāpēc mēs īpaši novērtētu mūsu atbalstītāju iesaisti dažādu praktisku pakalpojumu sniegšanā.

Rīgas SOS ģimeņu atbalsta centra krīzes intervences pakalpojums krīzes situācijā nonākušām personām ar bērniem

Pakalpojuma mērķis:

Nodrošināt krīzes intervences pakalpojumu krīzes situācijā nonākušām personām ar bērniem Rīgas pilsētā, lai mazinātu, novērstu bērna/u izņemšanu no ģimenes vai veicinātu atgriešanos tajā.

Mērķa grupa:

Rīgas pilsētas pašvaldībā deklarētas ģimenes ar bērniem:

 • par kurām Rīgas bāriņtiesa ir pieņēmusi vienpersonisko lēmumu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu, vai bērns nogādāts drošā vidē ar policijas aktu;
 • ģimenēm, kurās bērnam ir risks nonākt ārpusģimenes aprūpē.

 

Pakalpojuma apraksts:

Krīzes intervences  pakalpojuma ietvaros ģimenes saņem profesionālu sociālā darba un citu speciālistu atbalstu, kas nodrošina  ģimenes vajadzībām atbilstošu sociālpsiholoģisko atbalstu, kā arī tiek piesaistīti nepieciešamie pakalpojumi, lai mazinātu, novērstu bērna/u izņemšanu no ģimenes vai veicinātu atgriešanos tajā. Pakalpojums tiek nodrošināts ģimenes dzīvesvietā vai speciālistu prakses vietā. 

Sadarbības ietvaros norit intensīva sadarbība ar personu/ģimeni, lai sasniegtu izvirzītos mērķus, motivētu ģimeni pārmaiņām, notiek konsultācijas gan bērniem, gan pieaugušajiem, regulāra informācijas apmaiņa ar citām iesaistītajam institūcijām. Pakalpojuma ietvaros ir iespēja saņemt kompleksu speciālistu (sociālā darbinieka,  psihologa, narkologa u.c.)  atbalstu un konsultācijas.

Pakalpojuma piešķiršana:

Sadarbība ar ģimenēm tiek uzsākta, kad Rīgas Sociālais dienests izsniedzis nosūtījumu ģimenes sadarbības uzsākšanai ar Rīgas SOS ģimeņu atbalsta centru. Pakalpojumu finansē Rīgas domes Labklājības departaments.  Labklājības departamenta mājas lapa: www.ld.riga.lv

Kontaktinformācija: Rīgas SOS ģimeņu atbalsta centra vadītāja Ivita Puķīte, tālr. +37126682721, e-pasts Ivita.Pukite@sosbca.lv

Komanda

Elīza Avala

Sociālā darbiniece
70018FE2-2711-42D0-BDA7-B73DC0A1EE81 Created with sketchtool. Tālrunis 28300689

Laila Mitkusa

Sociālā darbiniece
70018FE2-2711-42D0-BDA7-B73DC0A1EE81 Created with sketchtool. Tālrunis 26626924

Svetlana Kipenko

Sociālā darbiniece
70018FE2-2711-42D0-BDA7-B73DC0A1EE81 Created with sketchtool. Tālrunis 29460154

Zane Vīksna

Sociālā darbiniece
70018FE2-2711-42D0-BDA7-B73DC0A1EE81 Created with sketchtool. Tālrunis 27770691

Ivita Puķīte

Rīgas SOS ģimeņu atbalsta centra vadītāja
70018FE2-2711-42D0-BDA7-B73DC0A1EE81 Created with sketchtool. Tālrunis 26682721

Inese Segliņa

Sociālā darbiniece
70018FE2-2711-42D0-BDA7-B73DC0A1EE81 Created with sketchtool. Tālrunis 27860992

Elīna Akmeņlauka

Vecākā sociālā darbiniece
70018FE2-2711-42D0-BDA7-B73DC0A1EE81 Created with sketchtool. Tālrunis 27879063

Marta Možeiko

Sociālā darbiniece
70018FE2-2711-42D0-BDA7-B73DC0A1EE81 Created with sketchtool. Tālrunis 22849260

Zane Imūne

Sociālā rehabilitētāja
70018FE2-2711-42D0-BDA7-B73DC0A1EE81 Created with sketchtool. Tālrunis 27842173

Marika Bertmane

Sociālā darbiniece
70018FE2-2711-42D0-BDA7-B73DC0A1EE81 Created with sketchtool. Tālrunis 27842939