Ziedot
Atgriezties uz sadaļu AIRI Vecākiem

Atbalsta centra AIRI vecākiem pakalpojumi

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas atbalsta centra “AIRI vecākiem” pakalpojumi topošajām audžuģimenēm, specializētajām audžuģimenēm (specializētā krīzes audžuģimene, specializētā audžuģimene bērniem ar funkcionāliem traucējumiem) un topošajiem adoptētājiem.

 

 

Pakalpojumi esošajām audžuģimenēm, specializētajām audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem, viesģimenēm un šajās ģimenēs uzņemtiem bērniem.

 


1) 2023.gadā atbalsta centrs “AIRI vecākiem” sadarbojas ar 34 psihologiem no dažādiem Latvijas reģioniem

2) 2023.gadā atbalsta centrs “AIRI vecākiem” piedāvā sekojošu speciālistu konsultācijas - audiologopēds, jurists, narkologs, psihoterapijas speciālists, psihiatrs, jauno audžuģimeņu mentors, mākslas terapeits, Montesori pedagogs, atbalsta persona bērniem ar mācīšanās grūtībām, speciālais pedagogs, fizioterapeits, u.c.

3) 2023.gadā atbalsta centrs “AIRI vecākiem” katru mēnesi organizē vidēji 15 atbalsta grupas dažādos Latvijas reģionos.

4) Atbalsta centrs “AIRI vecākiem” regulāri organizē apmācības par bērnu aprūpes un audzināšanas jautājumiem, kuras tiek finansētas no dažādiem finanšu resursiem. Apmācības adoptētājiem un aizbildņiem tiek finansētas vai nu no Asociācijas un ziedojumu piesaistes līdzekļiem vai pašvaldību līdzekļiem (piemēram, nodrošinot Labklājības ministrijas apstiprināto mācību programmu aizbildņiem - https://www.lm.gov.lv/lv/macibu-programma-aizbildniem )

5) Saieta/-u apjoms (dalībnieku skaits, ilgums, vieta, saturs un pasākumi) un vēriens katru gadu var atškirties, jo to nosaka līdzekļu piesaistes iespējas konkrētajā gadā

6) Bērnu un jauniešu nometņu piedāvājums katru gadu var atšķirties, jo to nosaka līdzekļu piesaistes iespējas konkrētajā gadā


Sīkāku informāciju par atbalsta centra “AIRI vecākiem” pakalpojumiem var saņemt pie sociālajiem darbiniekiem Rīgā, Bauskā, Kuldīgā, Valmierā,  Gulbenē. Doties uz sadaļu "Kontakti".