Ziedot
Atgriezties

1.posms - Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma “Laboratorija pedagogiem”

Mērķis: stiprināt pedagogu un izglītības iestādes personāla profesionālo kapacitāti, uzlabojot savstarpējo sapratni un sadarbību pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvā un sadarbībā ar vecākiem; veicināt spēju agrīni identificēt un risināt sociāli psiholoģiskas problēmas pirmsskolas izglītības iestādēs.

Kā: Kā: izveidojot un apmācot Bērnu tiesību aizsardzības (BTA) komandu pirmskolā, kura kļūst par kodolu pirmskolas pedagogu atbalstam dažādu situāciju risināšanā. Ar izglītojošu programmu un atbalsta nodarbībām visiem pirmsskolas izglītības iestādes darbiniekiem.

Rezultāts: pedagogi iegūst praktiski pielietojamas zināšanas, iespēju komandas darbā risināt problēmas un drošāk rīkoties sarežģītās situācijās. Pirmsskolas izglītības iestādē uzlabojas sadarbība ar vecākiem, palielinās izpratne par bērna vajadzībām, darbinieki kļūst pārliecinātāki, uzlabojas prasmes agrīni identificēt riska faktorus.

Pieteikties jaunumiem