Informējam, ka mūsu lapā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. “cookies”). Lai turpinātu lietot mūsu lapu, lūdzu, piekrītiet, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk par sīkdatņu politiku

Ziedot
Kam mēs palīdzam

Bērnudārzu speciālistiem: Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs

Preventīvā programma "Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs".

Programmas redzējums

Pirmsskola ir pirmā vieta, kur bērns no ģimenes nonāk iestādes vidē, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai šī vide būtu bērniem droša un draudzīga, bērna vecākus iesaistoša un atbalstoša, iestādes darbiniekus izglītojoša un stiprinoša, kā arī lai iestādē īstenotos bērna attīstības vajadzībās centrēta pieeja.

Palīdzēt virzīties uz šo mērķi, nevalstiskās organizācijas – biedrība Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija un nodibinājums Centrs Dardedze ir izveidojušas preventīvu programmu pirmsskolas izglītības iestādēm "Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs".

Programmas mērķi

Veicināt agrīnu sociālpsiholoģisku problēmu identificēšanu un risināšanu, sadarbojoties pirmsskolas darbiniekiem un bērna vecākiem.

Samazināt pret bērniem vērstas vardarbības un sociālās izslēgšanas riskus.

Stiprināt valsts, pašvaldību, nevalstiskā un privātā sektora sadarbību, attīstot uz bērnu vērstu pieeju lēmumu pieņemšanas procesos gan valsts, gan pašvaldību līmenī.

Programmas apraksts

1.POSMS
Iestādē tiek ieviesta un īstenota Džimbas 9 soļu drošībasprogramma

Mērķis: mācīt bērniem personiskās drošības iemaņas saskarsmē ar citiem cilvēkiem, veicināt bērnu spēju izvairīties no viktimizācijas, veicināt adekvātu pašapziņu un pāridarījumu atklāšanu, komunikāciju starp vecākiem, pedagogiem un bērniem par personisko drošību attiecībās un rīcību apdraudošās situācijās.Kā:no pirmsskolas izglītības iestādes tiek izvēlēts viens pārstāvis, kurš piedalās Centra Dardedze apmācībās, lai kļūtu par Džimbas drošības aģentu savā pirmsskolā un vadītu Džimbas 9 soļu programmas nodarbības bērniem, kā arī, lai izglītotu vecākus un kolēģus Džimbas drošības programmā.Rezultāts:bērni spēj atpazīt bīstamas un personisko drošību apdraudošas situācijas, aizstāvēt sevi, citus un lūgt pieaugušo palīdzību. Pedagogi apgūst, kā bērniem interaktīvā un viegli saprotamā valodā mācīt par personisko drošību saskarsmē ar citiem cilvēkiem; iemācās runāt ar bērniem par tēmām, kas ikdienā šķiet neērtas, veicina bērna personības izaugsmi, rūpējoties par bērna nākotni. Vecāki ir informēti par programmas tēmām un saturu, ko apgūst bērni.
2.POSMS
Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma “Laboratorija pedagogiem”

Mērķis: stiprināt pedagogu un izglītības iestādes personāla profesionālo kapacitāti, uzlabojot savstarpējo sapratni un sadarbību pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvā un sadarbībā ar vecākiem; veicināt spēju agrīni identificēt un risināt sociāli psiholoģiskas problēmas pirmsskolas izglītības iestādēs.Kā:ar izglītojošu programmu un atbalsta nodarbībām pirmsskolas izglītības iestādes darbiniekiem.Rezultāts:pedagogi iegūst praktiski pielietojamas zināšanas, iespēju komandas darbā risināt problēmas un drošāk rīkoties sarežģītās situācijās. Pirmsskolas izglītības iestādē uzlabojas sadarbība ar vecākiem, palielinās izpratne par bērna vajadzībām, darbinieki kļūst pārliecinātāki, uzlabojas prasmes agrīni identificēt riska faktorus.
3.POSMS
E-vides platforma “Bērna labsajūtas mērījums”

Mērķis: agrīni identificēt un savlaicīgi risināt sociāli psiholoģiskas problēmas bērnudārzā.Kā: pedagogi veic bērna novērojuma anketas aizpildīšanu e-vidē un iegūst bērna izvērtējumu, kā arī saņem rekomendācijas turpmākai rīcībai.Rezultāts: pedagogi spēj objektīvi izvērtēt situāciju, iegūst rekomendācijas vēlamajai rīcībai bērna situācijas uzlabošanai. Iestādes vadība iegūst pārskatu par sociāli psiholoģiskām problēmām bērnudārzā, kas palīdz rīcības, atbalsta un apmācību plānošanai pirmsskolas izglītības iestādē.
4.POSMS
Bērnu tiesību aizsardzības protokols

Mērķis: balstoties uz bērnu tiesību aizsardzības pamatprincipiem, tiek izstrādāts pirmsskolas izglītības iestādes darbinieku rīcības protokols vai darbinieku vienota izpratne un vienošanās, kas skaidri, visiem saprotamā veidā nosaka, kā iestādē tiek novērsti jebkādi bērnu tiesību aizskārumi un kāda ir konkrētā rīcība, ja pārkāpumi tiek konstatēti.Kā: pirmsskolas izglītības iestādes atbalsta komanda ar Centra Dardedze atbalstu izstrādā Bērnu tiesību aizsardzības protokolu lietošanai savā iestādē.Rezultāts: visiem iestādes darbiniekiem ir vienota izpratne par bērnu tiesību īstenošanu, iestādē ir saskaņota rīcība problēmsituāciju atpazīšanai, ziņošanai un risināšanai, kā rezultātā bērni piedzīvo pieaugušos, kuriem rūp bērna personības izaugsme.

 

Programmas izveide un attīstība

Programmas izstrādi biedrība Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija sadarbībā ar nodibinājumu Centrs Dardedze uzsāka 2014.gadā ar sākotnējo sociālantropoloģes Aivitas Putniņas veiktu pētījumu “Agrīnās brīdināšanas sistēmas izvērtējums Rīgas pašvaldībā” un tam sekojošu izvērtējumu.

Pilotprojekta īstenošana tika uzsākta 2015.gadā sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu un četrām pirmsskolas izglītības iestādēm Rīgā, bet 2016.gadā Programma iegūst nosaukumu “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” un tās dalījumu četros posmos. Programmas izstrādi finansēja biedrība Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija, OAK Fonds un Rīgas domes Labklājības departaments.

Šobrīd Programmas apguvē un īstenošanā ir iesaistītas vairāk kā četrdesmit pirmsskolas izglītības iestādes Rīgā un Latvijā. Programma ir saņēmusi atzinīgu novērtējumu no Rīgas pašvaldības un tās īstenošana norit ciešā sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu.

Ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu līdz 2018.gada beigām visā Latvijā tiek organizēti 17 ievadsemināri, lai visas pašvaldības varētu iepazīties ar Programmas mērķiem, saturu, ieguvumiem un pašvaldības iespējām iesaistīt šīs Programmas realizācijā savā administratīvajā teritorijā esošās pirmsskolas izglītības iestādes. Tāpat tiek atbalstīta  Programmas pirmā posma “Džimbas 9 soļu drošības programma” īstenošana, līdz 2018. gada beigām kopumā apmācot vismaz 228 pirmsskolas izglītības iestāžu, kurās līdz šim nav Džimbas aģentu, darbiniekus.

Dalībnieku atziņas

 • Nebaidīties, bet iesaistīties problēmas risināšanā.
 • Necensties visu risināt vienai, bet lūgt padomu kolēģiem.
 • Vērot bērnus un nebūt vienaldzīgiem pret savādo bērnu, censties viņu iesaistīt, atbalstīt.
 • Mana profesija liek darīt visu (atļauj) bērna labākajās interesēs.
 • Komanda – tas ir spēks.
 • Jaunas zināšanas – tā ir bagātība, kas stiprina mūs.
 • Sajūta, ka tu neesi viens. 
 • Nebaidīties kļūdīties.
 • Savstarpējā atklātība un uzticēšanās ir ātrākais ceļš uz sadarbību un problēmsituācijas pozitīvu atrisināšanu.
 • Es neesmu viena ar problēmām.
 • Mana profesija ir vērtīga.
 • Arī citiem ir līdzīgas problēmas.
 • Novērot, novērtēt, uzklausīt bērnu.
 • Cieņa pret bērniem.
 • Sadarbība ar vecākiem.
 • Komandas darba nenovērtējamā nozīme.
 • Sadarbības nozīmīgums, visās jomās un instances.
 • Ievērot bērnu tiesības.
 • Mudināt skolotājus ņemt vērā bērna stiprās puses.

Projekta īstenotāji

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija ir sociāla labdarības  organizācija, kas Latvijā kopš 1997. gada nodrošina ilgtermiņa ģimenes modeļa aprūpi bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kā arī īsteno daudzpusīgas ģimeņu atbalsta un stiprināšanas programmas. Šo programmu mērķis ir radīt drošus un labvēlīgus apstākļus bērna attīstībai, samazinot pret bērniem vērstas vardarbības un sociālās izslēgšanas riskus un nodrošinot specifiskus un vajadzībās pamatotus pakalpojumus ģimenēm un bērniem.

Programmas izveidē un īstenošanā iesaistītie speciālisti – Ilze Žagare, Vilma Selecka, Sarmīte Bambāne, Dace Čible, Sandra Simsone, Ivita Puķīte, Inga Broka, Līga Bernāte,  Inga Keirāne.

“Centrs Dardedze” ir nevalstiska organizācija, kuras darbības centrā ir mērķis pasargāt bērnus no vardarbības. “Centrs Dardedze” jau 16 gadus sniedz profesionālu palīdzību vardarbībā cietušiem bērniem un viņu ģimenēm, kā arī īsteno programmas vardarbības pret bērnu riska novēršanai ģimenē, skolā, ārpusskolas aktivitātēs, bērnu aprūpes institūcijās, internetā un sabiedrībā kopumā.

Programmas izveidē un īstenošanā iesaistītie speciālisti – Laila Balode, Agnese Sladzevska, Zaiga Lasmane, Ilze Znotiņa.

Programmas "Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs" atbalstītāji

Programmas izveidei – OAK Foundation

Programmas izveidei un ieviešanai Rīgā - Rīgas domes Labklājības departaments

Programmas ievadsemināriem un tās pirmā posma “Džimbas 9 soļu drošības programma” ieviešanai Latvijas 228 pirmsskolas Izglītības iestādēs - Valsts reģionālās attīstības aģentūra no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Sekojiet mūsu jaunumiem sociālajos tīklos