Informējam, ka mūsu lapā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. “cookies”). Lai turpinātu lietot mūsu lapu, lūdzu, piekrītiet, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk par sīkdatņu politiku

Ziedot
Kam mēs palīdzam

Bērnudārzu speciālistiem: Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs

Preventīvā programma "Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs".

 

Programmas redzējums

Pirmsskola ir pirmā vieta, kur bērns no ģimenes nonāk iestādes vidē, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai šī vide būtu bērniem droša un draudzīga, bērna vecākus iesaistoša un atbalstoša, iestādes darbiniekus izglītojoša un stiprinoša, kā arī lai iestādē īstenotos bērna attīstības vajadzībās centrēta pieeja.

Palīdzēt virzīties uz šo mērķi, nevalstiskās organizācijas – biedrība Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija un nodibinājums Centrs Dardedze ir izveidojušas preventīvu programmu pirmsskolas izglītības iestādēm "Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs".

Programmas mērķi

Veicināt agrīnu sociālpsiholoģisku problēmu identificēšanu un risināšanu, sadarbojoties pirmsskolas darbiniekiem un bērna vecākiem.

Samazināt pret bērniem vērstas vardarbības un sociālās izslēgšanas riskus.

Stiprināt valsts, pašvaldību, nevalstiskā un privātā sektora sadarbību, attīstot uz bērnu vērstu pieeju lēmumu pieņemšanas procesos gan valsts, gan pašvaldību līmenī.

Programmas apraksts

 

 

 

Programmas izveide un attīstība

Programmas izstrādi biedrība Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija sadarbībā ar nodibinājumu Centrs Dardedze uzsāka 2014.gadā ar sākotnējo sociālantropoloģes Aivitas Putniņas veiktu pētījumu “Agrīnās brīdināšanas sistēmas izvērtējums Rīgas pašvaldībā” un tam sekojošu izvērtējumu.

Pilotprojekta īstenošana tika uzsākta 2015.gadā sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu un četrām pirmsskolas izglītības iestādēm Rīgā, bet 2016.gadā Programma iegūst nosaukumu “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” un tās dalījumu četros posmos. Programmas izstrādi finansēja biedrība Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija, OAK Fonds un Rīgas domes Labklājības departaments.

Šobrīd Programmas apguvē un īstenošanā ir iesaistītas vairāk kā četrdesmit pirmsskolas izglītības iestādes Rīgā un Latvijā. Programma ir saņēmusi atzinīgu novērtējumu no Rīgas pašvaldības un tās īstenošana norit ciešā sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu.

Ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu līdz 2018.gada beigām visā Latvijā tiek organizēti 17 ievadsemināri, lai visas pašvaldības varētu iepazīties ar Programmas mērķiem, saturu, ieguvumiem un pašvaldības iespējām iesaistīt šīs Programmas realizācijā savā administratīvajā teritorijā esošās pirmsskolas izglītības iestādes. Tāpat tiek atbalstīta  Programmas pirmā posma “Džimbas 9 soļu drošības programma” īstenošana, līdz 2018. gada beigām kopumā apmācot vismaz 228 pirmsskolas izglītības iestāžu, kurās līdz šim nav Džimbas aģentu, darbiniekus.

Dalībnieku atziņas

 

Projekta īstenotāji

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija ir sociāla labdarības  organizācija, kas Latvijā kopš 1997. gada nodrošina ilgtermiņa ģimenes modeļa aprūpi bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kā arī īsteno daudzpusīgas ģimeņu atbalsta un stiprināšanas programmas. Šo programmu mērķis ir radīt drošus un labvēlīgus apstākļus bērna attīstībai, samazinot pret bērniem vērstas vardarbības un sociālās izslēgšanas riskus un nodrošinot specifiskus un vajadzībās pamatotus pakalpojumus ģimenēm un bērniem.

Programmas izveidē un īstenošanā iesaistītie speciālisti – Ilze Žagare, Vilma Selecka, Sarmīte Bambāne, Dace Čible, Sandra Simsone, Ivita Puķīte, Inga Broka, Līga Bernāte,  Inga Keirāne.

“Centrs Dardedze” ir nevalstiska organizācija, kuras darbības centrā ir mērķis pasargāt bērnus no vardarbības. “Centrs Dardedze” jau 16 gadus sniedz profesionālu palīdzību vardarbībā cietušiem bērniem un viņu ģimenēm, kā arī īsteno programmas vardarbības pret bērnu riska novēršanai ģimenē, skolā, ārpusskolas aktivitātēs, bērnu aprūpes institūcijās, internetā un sabiedrībā kopumā.

Programmas izveidē un īstenošanā iesaistītie speciālisti – Laila Balode, Agnese Sladzevska, Zaiga Lasmane, Ilze Znotiņa.

Programmas "Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs" atbalstītāji

Programmas izveidei – OAK Foundation

Programmas izveidei un ieviešanai Rīgā - Rīgas domes Labklājības departaments

Programmas ievadsemināriem un tās pirmā posma “Džimbas 9 soļu drošības programma” ieviešanai Latvijas 228 pirmsskolas Izglītības iestādēs - Valsts reģionālās attīstības aģentūra no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem