Ziedot
Atgriezties

3.posms - Bērnu tiesību aizsardzības protokols

Mērķis: Saskaņā ar bērnu tiesību aizsardzības principiem izstrādāt bērnu labākajās interesēs balstītu Iestādes darbinieku rīcības vadlīnijas - “Bērnu tiesību aizsardzības protokolu”, akcentējot bērna pasargāšanu no jebkāda veida interešu un tiesību aizskāruma.

Kā: Iestādes BTA komanda izstrādā Bērnu tiesību aizsardzības (BTA) protokolu, kurā paredz konkrētu iestādes darbību, lai iestādē nenotiktu fiziskas, emocionālas un/vai seksuālas dabas kaitējums bērnam, kā arī nosaka ikvienam labi saprotamas rīcības shēmas, ja ir aizdomas par, vai tiek konstatēts kaitējums bērnu savstarpējās attiecības, bērnu un iestādes darbinieka attiecībās, kā arī bērnu un vecāku attiecībās. Iestādes BTA komanda ievieš un īsteno BTA protokolu, iepazīstina ar to Iestādes darbiniekus un bērnu vecākus.

Rezultāts: Iestādē ir izstrādāts un ieviests bērnu labākajās interesēs balstīts Iestādes Bērnu tiesību aizsardzības protokols. Iestādes darbiniekiem ir vienota izpratne par bērnu tiesību aizsardzības īstenošanu. Iestādē ir saskaņota rīcība problēmsituāciju atpazīšanai, risināšanai un novēršanai. Bērniem ir dota iespēja sadarboties ar pieaugušajiem, kuriem rūp bērna personības izaugsme, labbūtība un drošība.

Pieteikties jaunumiem