Ziedot

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija nodrošina atbalstu arī ģimenēm ar bērniem, kas dažādu iemeslu dēļ nonākušas grūtībās, kā arī piedāvā dažādus preventīvus un atbalsta pakalpojumus.  

Bērniem, mammām un tētiem – ģimenēm

Ģimeņu atbalsta centru speciālisti ir pārliecināti, ka ikviens var kļūt par labu mammu vai tēti, un palīdz šīs spējas attīstīt. Sociālie darbinieki, sociālie rehabilitētāji, psihologi un citi speciālisti palīdz vecākiem saskatīt iespēju mainīt savu dzīvesveidu un mācīties uzņemties atbildību par saviem bērniem. Pašlaik ģimeņu stiprināšanas un atbalsta centri sniedz palīdzību ģimenēm kam tas nepieciešams, Rīgā, Valmierā un tās apkārtnē un Bauskas novadā. Gada laikā atbalstu saņem vairāk nekā 400 bērnu no 200 ģimenēm. 

Ko dara ģimeņu atbalsta centrs?

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas ģimeņu stiprināšanas un atbalsta centru mērķis ir palīdzēt vecākiem uzņemties atbildību un rūpes par saviem bērniem, lai bērni nenonāktu ārpusģimenes aprūpes iestādēs, bet varētu augt viņiem vispiemērotākajā vidē – savā ģimenē. Mēs piedāvājam ģimenēm speciālistu komandas palīdzību un atbalstu, atkarībā no konkrētās situācijas un nepieciešamības.  Mūsu mērķi mums palīdz sasniegt speciālistu konsultācijas, atbalsta grupas, arī vecāku un bērnu iesaiste dažādās brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs.

 
Ģimeņu atbalsta centrs sadarbību ar ģimeni uzsāk, ja:
 • Notikusi bērna pamešana novārtā
 • Notikusi fiziska, emocionāla vai seksuāla vardarbība pret bērnu,
 • Dzīvesvieta rada apdraudējumu bērnam,
 • Ģimenē konstatēta nepietiekoša aprūpe vai audzināšana,
 • Bērnam konstatētas mācīšanās grūtības, ilgstoši skolas kavējumi,
 • Bērnam uzvedības problēmas sociālajā vidē, likumpārkāpumi,
 • Bērns tiek iesaistīts vecāku savstarpējos konfliktos.
SOS ģimeņu atbalsta centra darbinieki ģimenēm sniedz atbalstu šādos gadījumos:
 • Attīsta prasmes bērnu aprūpes un audzināšanas jautājumos,
 • Sadzīves apstākļu uzlabošanā,
 • Veselības un higiēnas jautājumu risināšanā,
 • Naudas līdzekļu vadībā – budžeta plānošana
 • Nodarbinātības jautājumu risināšanā,
 • Ģimenei nepieciešamo resursu piesaistē,
 • Brīvā laika saturīgā pavadīšanā.

Pieteikties jaunumiem