Ziedot

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija piedāvā atbalstu arī ģimenēm ar bērniem, kas dažādu iemeslu dēļ nonākušas grūtībās, kā arī sniedz dažādus preventīvus un atbalsta pakalpojumus.  

Bērniem, mammām un tētiem – ģimenēm

SOS Ģimeņu atbalsta centru speciālisti ir pārliecināti, ka ikviens var kļūt par labu mammu vai tēti, un palīdz šīs spējas attīstīt. Sociālie darbinieki, sociālie rehabilitētāji, psihologi un citi speciālisti palīdz vecākiem saskatīt iespēju mainīt savu dzīvesveidu un mācīties uzņemties atbildību par saviem bērniem.

Kopš 2006.gada, kad Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija uzsāka darbu ar sociālā riska ģimenēm, lai veicinātu bērna augšanu un attīstību bioloģiskajā ģimenē, mums ir uzkrāta pieredze, kas apliecina – cilvēkiem, kuriem krīzes vai dzīves pieredzes rezultātā ir apgrūtināta sociālā funkcionēšana, ir nepieciešama iespēja saņemt atbalstu un palīdzību.

Pašlaik ģimeņu stiprināšanas un atbalsta centri sniedz palīdzību ģimenēm, kam tas nepieciešams, Rīgā, Valmierā un tās apkārtnē un Bauskas novadā. Gada laikā atbalstu saņem vairāk nekā 400 bērnu no 200 ģimenēm. 

Ko dara SOS ģimeņu atbalsta centrs?

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas ģimeņu stiprināšanas un atbalsta centru mērķis ir palīdzēt vecākiem uzņemties atbildību un rūpes par saviem bērniem, lai bērni nenonāktu ārpusģimenes aprūpes iestādēs, bet varētu augt viņiem vispiemērotākajā vidē – savā ģimenē. Mēs piedāvājam ģimenēm speciālistu komandas palīdzību un atbalstu, atkarībā no konkrētās situācijas un nepieciešamības.  Mūsu mērķi mums palīdz sasniegt speciālistu konsultācijas, atbalsta grupas, arī vecāku un bērnu iesaiste dažādās brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs.

„Ģimene ir stiprā aizmugure, kas pasargā, kas dod spēku. Ģimene ir tā, kas palīdz veidot ikviena bērna pašvērtējumu, apgūt sociālās prasmes, ko izmantojam ikdienā. Ģimenes pieredze ir viena no nozīmīgākajām mūsu dzīvē. Tādēļ ir svarīgi, lai attiecības ģimenē ir harmoniskas, nevis sāpīgas un negatīvas pieredzes piemērs bērniem.”

Ilze Paleja, SOS Bērnu ciematu asociācijas direktore

Atsauksmes

Pusaudzis par dalību nodarbībās pie psihologa: 

„Esmu priecīgs, ka mani uzaicināja. (..) Esmu sapratis, ka varu sadzīvot ar citiem. Es teiktu, ka tur ir interesanti. Forša sajūta, ka ir draugi, viņi ar mani sarunājas, mēs spēlējamies. Jautri.”

Mamma par sava bērna dalību ģimeņu nometnē: 
„Mans bērns jūtas drošāk, jo jūtas novērtēts. Projektā viņu slavē. Tāpēc viņš grib būt pirmais. Te ir novērtēta viņa aktivitāte.”

Mamma par bērnu dalību pasākumā: 
„Bērni darīja un centās. Tā tas citur nenotiek. Viņi jūtas saprasti. Un tas saskarsmes process…”

Mamma par psihologa konsultācijām: 
„Visi speciālisti ir ieinteresēti un domā. Tas nav darbs, ko var darīt „no līdz”. Tiek meklēti risinājumi, un es jūtos sadzirdēta un saprasta.”

Mamma par sadarbību: 
„Šie ir vienīgie cilvēki, kas mani saprot un palīdz.”

Mamma par sadarbību: 
„Pirmā ar mani runāja sociālā darbiniece. Es vispār nezināju, kas tā man ir par problēmu. Pirmo reizi mani uzklausīja. Tā rodas sajūta, ka neesi viena, un iespēja saņemt reālu palīdzību.” 

Pieteikties jaunumiem