Ziedot
Kam mēs palīdzam

Jauniešiem, kuri zaudējuši vecāku aprūpi

Jauniešu aprūpe Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijā tiek organizēta divos veidos – kā aprūpe SOS ģimenēs bērnu ciematos Valmierā un Īslīcē, gan kā atsevišķs aprūpes veids Jelgavas SOS jauniešu mājā bērniem, kas aprūpē nonāk pusaudžu vecumā.

Jauniešu dzīve SOS ģimenēs norit līdzīgi kā jebkurā citā ģimenē – jaunietim pieaugot palielinās viņa atbildības jomas, jāsāk pašam mācīties rīkoties ar naudu, apgūt praktiskās dzīves un saskarsmes iemaņas. Jauniešu mājā dzīve ir nedaudz savādāka, tomēr jaunieši šeit jūtas mājīgi kopā ar draudzīgiem darbiniekiem un savu vienaudžu grupā, saglabājot saikni arī ar saviem ģimenes locekļiem.

Liela vērība tiek pievērsta jauniešu sagatavošanai patstāvīgai dzīvei – gan piedāvājot papildus atbalstu dažādu problēmu risināšanai, spēju attīstībai, gan arī piedāvājot iespējas piedalītes dažādās jauniešu neformālās izglītības aktivitātēs, darba prakses iespējas u.c. Protams, ja pats jaunietis to vēlas.

Pusaudžu un jauniešu vecums nav vienkāršs, ir jātiek galā ar daudziem izaicinājumiem – savas identitātes meklējumiem,  izmaiņām ķermenī, jāpieņem lēmums par izglītības un karjeras izvēli u.c. Šajā vecumā veidojas arī pirmās romantiskās attiecības, kas var sagādāt daudz pārdzīvojumu. Tomēr jauniešiem, kuri ir nonākuši ārpusģimenes aprūpē, šis laiks ir vēl sarežģītāks, jo prātā ir jautājums: “Kas būs ar mani pēc 18 gadu sasniegšanas? Kur es dzīvošu, kas mani atbalstīs?”.  Ir saprotams, ka daudzos jauniešos tas izraisa satraukumu un nedrošības sajūtu.

Pašreizējā valsts likumdošana, kas paredz, ka jaunietim ir jābeidz aprūpe uzreiz pēc 18 gadu sasniegšanas, pēc mūsu domām, ir diskriminējoša. Mēs zinām, ka parasti jaunieši no ģimenēm patstāvīgajā dzīvē neaiziet uzreiz pēc 18 gadu sasniegšanas.

Tāpēc SOS bērnu ciematu jauniešu aprūpes programma paredz, ka jauniešu aprūpei nav jābeidzas līdz ar pilngadības sasniegšanu, kā to nosaka pašreizējā likumdošana. Pēc pilngadības  sasniegšanas jaunietis var turpināt dzīvot SOS ģimenē vai pāriet uz daļēji patstāvīgo dzīvi (saīsināti -  DPD). DPD nozīmē, ka jaunietis sāk dzīvot savā dzīves vietā, bet turpina saņemt finansiālu un emocionālu atbalstu no Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas.  

Mūsu mērķis jauniešu aprūpē ir sagatavot jaunieti patstāvīgai dzīvei, lai jaunietis sāktu dzīvot patstāvīgi tad, kad jūtas tam gatavs.  

Pašlaik bērnu, kuri palikuši bez savu vecāku gādības, aprūpe tiek nodrošināta Īslīces SOS ciemata ģimenēs un Valmieras SOS ciemata ģimenēs vai Jelgavas SOS jauniešu mājā.

Daudzus labus praktiskus padomus jauniešiem patstāvīgas dzīves uzsākšanai var atrast mūsu mājaslapas sadaļā Patstāvīgā dzīve