Ziedot

SOS Bērnu ciematu būtība

SOS Bērnu ciemati ir vieta, kur bērniem, kuri palikuši bez bioloģisko vecāku aprūpes, ir iespēja uzaugt ģimenē, saņemt mīlestību, būt drošībā, socializēties un mācīties.

Viens no mūsu galvenajiem mērķiem ir palīdzēt bērnam veidot laimīgu bērnību un sagatavot viņu pieaugušo dzīvei. Mūsu uzdevums ir sniegt viņam visas nepieciešamās prasmes, lai viņš nākotnē spētu rūpēties par sevi un tuviniekiem.

SOS Bērnu ciematu ģimenes

Latvijā darbojas divi SOS Bērnu ciemati – Īslīcē un Valmierā. Katrā SOS bērnu ciematā ir 12 dzīvojamās mājas, administratīvās celtnes un bērnu rotaļu laukumi. Katrā ģimenē dzīvo SOS audžumamma un pieci līdz septiņi bērni. Lielākā daļa mūsu bērnu aug kopā ar saviem brāļiem un māsām. Bieži vien, nonākot ciematā, brāļi un māsas satiekas pēc vairākiem gadiem, jo līdz tam viņi ir auguši dažādos bērnunamos. Ir ļoti svarīgi, lai šiem bērniem būtu iespēja uzaugt kopīgā ģimenē, lai viņiem veidotos piederības sajūta, uzticība, kas veicina arī viņu emocionālo attīstību.

SOS mammas

SOS mammas ir SOS ciematu ģimeņu pamatu pamats. SOS mammu varīgākais uzdevums ir atjaunot bērnu uzticību pieaugušajiem, sniedzot viņiem atbalstu, iedrošinot un pasargājot. Bez viņu apņemšanās, spējas pieņemt, sirdssiltuma, negulētajām naktīm un agrajiem rītiem nebūtu iedomājamas SOS ģimenes. Paralēli zināšanām, ko bērns iegūst izglītības iestādē, SOS mamma un personāls viņam palīdz apgūt prasmes, kas būs nepieciešamas, uzsākot patstāvīgu dzīvi. SOS mammas respektē katra bērna personību, izcelsmi un reliģisko piederību.

Tā ir liela atbildība un uzdrīkstēšanās – pieņemt lēmumu ziedot savu dzīvi, lai dotu, radītu, sarūpētu mierpilnu ikdienu bērniem, kuri dažādu iemeslu dēļ bijuši spiesti pamest bioloģiskās ģimenes. Jo laiks ir dārgākais, ko otram varam veltīt, nekad atpakaļ neatgūstot. Būt par SOS mammu nav darbs, kur piecos vakarā pārvelc biroja kurpes un aizver durvis, lai skrietu uz mājām. Tas ir nopietns aicinājums, kur sevi jāatdod vārda tiešā nozīmē septiņas dienas nedēļā divdesmit četras stundas dienā. Pirmie zobi, pirmie soļi, pirmie vārdi, pirmie septembri, pirmie randiņi... Dzirkstoši priecīgais un durstīgi skumjais nepārtaukti mijas, neļaujot aizmirst, ka īstas dzīves cena ir nebeidzami kāpumi un kritumi, kuros vienkārši būsim kopā.  Katra mamma ir pilnīgi parasts cilvēks un vienlaicīgi arī apbrīnas vērts sargeņģelis, viņas iepriekšējo dzīves pieredzi neapzināti krājušas šai misijai.

Mēs ticam, ka SOS Bērnu ciematā uzaudzis bērns varēs dzīvot patstāvīgi, pabeigs skolu, iegūs profesiju, atradīs dzīves telpu un izveidos savu ģimeni.

"Esmu noformulējusi savu misiju SOS bērnu ciemata ģimenē: parādīt bērniem, ka var dzīvot arī citādi – daudz labāk. Tas, vai viņi to pieņems, paliek viņu ziņā. Mēs visi saprotam, ka viņiem ir bijusi ļoti skumja pieredze, tāpēc šeit viņi piedzīvo jaunu, veselīgu, normālu ģimenes dzīvi. Nekad neesmu likusi sevi saukt par mammu, bet viņi mani tā sauc. "  Anda, SOS mamma.

Ģimenes dzīve SOS Bērnu ciematos

SOS Bērnu ciematos katram bērnam tiek nodrošināts viss, kas tradicionāli pieejams ikvienā ģimenē: personīgā telpa, gulta, apģērbs, ikdienas maltīte, rotaļlietas u.c.

SOS Bērnu ciemati ir ne tikai mājas, bet arī saikne ar apkārtējo sabiedrību. Mūsu bērni dodas uz vietējās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm, apmeklē valsts skolas, sporta pulciņus, kultūras centrus un citas aktivitātes.

Mēs esam radījuši vidi, kurā bērniem ir visas iespējas integrēties vietējā sabiedrībā, pavadot laiku kopā ar vienaudžiem, veidojot draudzīgas attiecības, mācoties sadarboties.

Prasmes turpmākai dzīvei

SOS Bērnu ciematu ģimenēs bērniem māca praktiskās iemaņas: rūpēties par kārtību mājās un istabā, iepirkties, gatavot ēdienu, izmantot dažādus sadzīves priekšmetus. Turklāt bērni mācās veidot un uzturēt pozitīvas attiecības ar cilvēkiem, kas būs noderīgas arī viņu turpmākajā dzīvē.

Ja vēlies uzzināt, kā bērni nonāk SOS ģimenēs un papildus infromāciju par dzīvi SOS Bērnu ciematā, varat izlasīt to šeit.

Virtuālā tūre Īslīces SOS bērnu ciematā

Īslīces SOS Bērnu ciemats atrodas Bauskas novadā, Īslīces pagastā, 70 km no Rīgas. SOS ģimenes ciematā dzīvo kopš 1997. gada.  Īslīces SOS Bērnu ciematā ir 12 ģimeņu mājas un ģimenēs dzīvo 60 bērni.

SOS Bērnu ciemata bērni iegūst izglītību dažādās Bauskas novada un citās Latvijas izglītības iestādēs. Jaunākie bērni apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes Bauskā. Visi bērni aktīvi piedalās ārpusskolas aktivitātēs, apmeklē mūzikas, mākslas vai sporta pulciņus.


Aicinām virtuālā pastaigā pa Īslīces SOS Bērnu ciemata teritoriju. Pastaigas laikā varēsiet iepazīt Īslīces ciemata vidi un ielūkoties arī vienā no SOS ģimeņu mājām. Pārvietoties pa ciematu var, izmantojot peles kursoru un spiežot uz navigācijas zīmēm vai izmantojot izvēlni attēla kreisajā stūrī.

 

Sazināties

Virtuālā tūre Valmieras SOS bērnu ciematā

Valmieras SOS Bērnu ciemats atrodas Valmierā, 107 km no Rīgas. SOS ģimenes ciematā dzīvo kopš 2007. gada. Valmieras SOS Bērnu ciematā ir 12 ģimeņu mājas un ģimenēs dzīvo 60 bērni.

SOS Bērnu ciemata bērni iegūst izglītību dažādās Valmieras novada un citās Latvijas izglītības iestādēs. Jaunākie bērni apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes Valmierā.  Daudzi bērni aktīvi piedalās ārpusskolas aktivitātēs, apmeklē mūzikas, mākslas vai sporta pulciņus.

Aicinām virtuālā pastaigā pa  Valmieras SOS Bērnu ciemata teritoriju. Pastaigas laikā varēsiet iepazīt Valmieras ciemata vidi un ielūkoties arī vienā no SOS ģimeņu mājām. Pārvietoties pa ciematu var, izmantojot peles kursoru un spiežot uz navigācijas zīmēm vai izmantojot izvēlni attēla kreisajā stūrī.

 

 

Sazināties