Ziedot
Līdzdalība projektos

Projekts “Atbalsts aizbildņu ģimenēm ar bērniem COVID-19 krīzes seku pārvarēšanai”

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija līdz 2021.gada jūnijam Zemgalē un Kurzemē īsteno jaunu atbalsta projektu aizbildņu ģimenēm ar bērniem.  Piedaloties Sabiedrības integrācijas fonda rīkotajā konkursā, esam saņēmuši Latvijas valsts budžeta programmas “Atbalsts NVO Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai” finansējumu  projekta 2021.LV/NVO_COVID/22 “Atbalsts aizbildņu ģimenēm ar bērniem COVID-19 krīzes seku pārvarēšanai” īstenošanai.

Piešķirtais finansējums - 20 683,94 EUR. Projekta īstenošanas līgums noslēgts martā, bet aktivitātes COVID-19 krīzes seku pārvarēšanai ir uzsāktas jau agrāk, 2020.gadā.

Projekta mērķis: sniegt atbalstu aizbildņu ģimenēm ar bērniem COVID-19 krīzes seku pārvarēšanai.

Projekta mērķa grupa: aizbildņi, kuri aprūpē nepilngadīgus bērnus un bioloģisko vecāku aprūpi zaudējuši bērni, kuri aug pie aizbildņiem.

Projekta īstenošanas vieta:  Zemgales un Kurzemes ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri “AIRI vecākiem”.

Projekta aktivitātes:

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija, 2021.gada pirmajā pusgadā īstenojot projektu “Atbalsts aizbildņu ģimenēm ar bērniem COVID-19 krīzes seku pārvarēšanai”, Zemgales un Kurzemes reģionos sniegs atbalstu vismaz 35 aizbildņu ģimenēm, kurās aug vairāk kā 50 bērni, kas zaudējuši savu vecāku gādību. SOS ārpusģimenes atbalsta centros “AIRI vecākiem” Bauskā un Kuldīgā divi sociālie darbinieki palīdzēs aizbildņiem (kas lielākoties ir vecvecāki, kuri vieni paši audzina vienu vai vairākus mazbērnus) risināt COVID-19 krīzes aktualizētās problēmas bērnu audzināšanā un vajadzību labākā izpratnē, palīdzēs labāk pielāgoties jaunajai situācijai, tādejādi uzlabojot aizbildņu ģimenēs augošo bērnu situāciju. Vismaz 10 bērniem tiks nodrošināta konsultantu/atbalsta personu palīdzība mācību grūtību pārvarēšanā – vidēji 20 stundas mēnesī papildus skaidrojot mācību vielu, palīdzot tikt galā ar informācijas tehnoloģiju izaicinājumiem, arī motivējot un iedvesmojot turpināt mācības - tādejādi novēršot iespējamo palikšanu uz otru gadu, “izkrišanu” no mācību procesa, saskarsmes problēmas ar draugiem un klases biedriem u.c.. Gūtā pieredze tiks apkopota un pēc projekta īstenošanas dos iespēju Asociācijai turpināt šo kā jaunu atbalsta pakalpojumu arī citiem bērniem, kuri aug aizbildņu vai audžuģimenēs visā Latvijā.    

Inga Kozlova

Projekta vadītāja

Tel. +371 28668816

inga.kozlova@sosbca.lv

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas Fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Publikācija  ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija.    #NVOCovid2021 

Saistītās ziņas

31. augusts, 2021 Pabeigta projekta “Atbalsts aizbildņu ģimenēm ar bērniem COVID-19 krīzes seku pārvarēšanai” īstenošana
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija, pateicoties Latvijas valsts budžeta finansētajai &nbsp;programmai &ldquo;Atbalsts NVO Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai&rdquo;,&nbsp; ir veiksmīgi īstenojusi projektu &ldquo;Atbalsts aizbildņu ģimenēm ar bērniem COVID-19 krīzes seku pārvarēšanai&rdquo; (Nr. 2021.LV/NVO_COVID/22).<br /> &nbsp;
Lasīt vairāk