Ziedot

Aktuālie projekti

Mēs par ģimenēm un bērniem - 2024

Lasīt vairāk

Projekts "Bērnu interešu pārstāvniecība sociālās drošības jomā"

Lasīt vairāk

Projekts “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas kapacitātes stiprināšana – 2023/2024”

Lasīt vairāk

Pabeigtie projekti

Projekts “Mīlošu ģimeni katram bērnam!-2023”

Lasīt vairāk

Projekts “Mēs par ģimenēm un bērniem”

Lasīt vairāk

Projekts “Mīlošu ģimeni katram bērnam!-2022”

Lasīt vairāk

Projekts "Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas kapacitātes stiprināšana – 2022"

Lasīt vairāk

Projekts “Mīlošu ģimeni katram bērnam”

Lasīt vairāk

Projekts “Preventīvā atbalsta pieejamības veicināšana ģimenēm ar jaundzimušajiem un pirmsskolas vecuma bērniem Latvijā”.

Lasīt vairāk

Projekts “Atbalsts aizbildņu ģimenēm ar bērniem COVID-19 krīzes seku pārvarēšanai”

Lasīt vairāk

Projekts “Jauniešu nometne “Patstāvīga dzīve””

Lasīt vairāk

Projekts "Kompleksā pieejā balstīti sistēmiski risinājumi jauniešu no ārpusģimenes aprūpes patstāvīgas dzīves uzsākšanai un pēcaprūpei".

Lasīt vairāk

Projekts “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darba izvērtējums un priekšlikumi rīcībpolitikas plānošanai, ieviešanai un uzraudzībai bez vecāku gādības palikušu bērnu aprūpes uzlabošanai ilgtermiņā” .

Lasīt vairāk

Ziemeļvalstu ministru padomes projekts “Par traumu informētu bērnu aprūpētāji – ieguldījums bērna labākai attīstībai”

Lasīt vairāk

Projekts “Audžuģimeņu, aizbildņu un SOS vecāku kapacitātes stiprināšana par pusaudžu aprūpi un audzināšanu”

Lasīt vairāk

Projekts “Sociālo atbalsta pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem.”

Lasīt vairāk

Projekts „Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē"

Lasīt vairāk

Projekts “Apmācību programmas AIRI vecākiem atbalsta nodrošināšana esošajiem audžuvecākiem, aizbildņiem un adoptētājiem un ģimenes modeļa aprūpē strādājošiem speciālistiem Latvijā”

Lasīt vairāk

Starptautisks projekts “Gatavošanās un patstāvīgas dzīves uzsākšana pēc ārpusģimenes aprūpes – bērnu tiesību aizsardzības sistēma profesionāļiem un jauniešiem”

Lasīt vairāk

Projekta “Ģimenes modeļa aprūpes kvalitātes un pieejamības pilnveide bez vecāku gādības palikušu bērnu aprūpei Latvijas reģionos" uzsākšana.

Lasīt vairāk