Ziedot
Līdzdalība projektos

Projekts "Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas kapacitātes stiprināšana – 2022"

 

Projekta mērķis ir stiprināt nevaldības organizācijas “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” kapacitāti, īstenojot atbalsta pasākumus tās pamatdarbības jomās.

Projekta realizācijas gaitā ir paredzētas trīs dažādas aktivitātes.

1. aktivitāte ir sniegt preventīvu atbalstu ģimenēm - īstenojot atbalsta pakalpojumu un nodrošinot pakalpojuma pieejamību Latvijas reģionos.

  • Šīs aktivitātes mērķa grupa ir māmiņa vai cits primārais aprūpētājs ar jaundzimušu bērniņu.

Ģimenēm, jau bērnam piedzimstot, svarīgs ir preventīvs atbalsts, iespēja apgūt jaunas zināšanas un prasmes, veidot savu kompetenci kā vecākiem. Ir svarīgi jau šajā brīdī pamanīt pirmās grūtības, lai tās laikus novērstu.

Ģimenēm ir svarīgi atbalstu saņemt pēc iespējas agrāk, lai nepieļautu problēmu eskalāciju un “sniega bumbas” efektu – lai pēc laika nebūtu jārisina jau daudz nopietnākas bērna un ģimenes situācijas.
Tādēļ Asociācija savu iepriekš īstenoto projektu ietvaros ir izveidojusi un attīstījusi preventīvu programmu
“Piedzimstot bērniņam” māmiņu ar jaundzimušiem bērniem atbalstam, kuru vairāku gadu garumā īstenoja Rīgā un iepriekšējā gada laikā nodrošinājām šo pakalpojumu arī Latvijas reģionu pašvaldībās.

Programmas “Piedzimstot bērniņam” uzdevums ir sniegt emocionālu un informatīvu atbalstu ģimenēm, kurām ir nepieciešama palīdzība pirms problēmsituācija ir samilzusi – notiek agrīna intervence.
Programmu nodrošina speciālistu komanda: programmas vadītāja, 4-6 pirmās emocionālās palīdzības atbalsta personas jeb PEP mammas, sociālā darbiniece un komandas supervizore.

Programmas galvenais mērķis: veicināt emocionālo saikni starp mammu un bērnu, tēvu un bērnu, un visai ģimenei kopumā.  Jo ciešāka emocionālā saikne starp bērnu un vecākiem, jo drošākās, stabilākās attiecībās bērns aug. Programmā ikviena ģimene saņem pamata atbalstu, zināšanas un drošības sajūtu, kā arī informāciju, kurp vērsties krīzes situācijās.

2. aktivitāte ir sniegt atbalstu audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem – izdodot bērnu grāmatu par ģimeņu dažādību.

  • Galvenā mērķa grupa ir bērni, kas palikuši bez bioloģisko vecāku aprūpes un audžuģimenes, aizbildņi un adoptētāji, kas savās ģimenēs audzina šos bērnus.

SOS bērnu ciematu asociācijai ir gandrīz 25 gadu pieredze darbā ar bērniem, kuri zaudējuši savus vecākus, tādēļ labi zinām, cik svarīgi bērniem nonākt drošās un gādīgās audžu vai aizbildņu ģimenēs, un cik būtisks ir atbalsts un iedrošinājums ģimenēm, kuras uzņem šos bērnus.  Mēs zinām, cik grūts un atbildīgs ir audžuģimeņu darbs – radot gādīgas mājas bērniem, kuri palikuši bez saviem vecākiem, dodot viņiem pozitīvu pieredzi par dzīvi ģimenē.

Ikdienas darbā redzam, ka bieži vien bērnam ir grūti saprast, kāpēc viņš vairs nevar palikt pie saviem vecākiem, dzīvot savās mājās - kāpēc viņam tagad ir jaunas mājas un par viņu rūpējas citi cilvēki. Iepazīstoties ar starptautisku pieredzi, esam apzinājuši, ka labs palīglīdzeklis būtu grāmata, kas veidota bērnam saprotamā valodā un atbilstošām ilustrācijām, iespējams – ar alegoriskiem tēliem, kas skaidrotu, ka ģimenes veidojas dažādos veidos, ne tikai bērniem piedzimstot ģimenē, un ka mums blakus ir ļoti dažādas ģimenes – arī tādas, kur bērns neaug pie saviem bioloģiskajiem vecākiem. Un tās nebūt nav sliktākas – vienkārši savādākas!

Grāmatas tiešā mērķauditorija būtu ģimenes, kas pašas audzina pieņemtus bērnus. Lai arī tās saturs būtu veidots kā tieši piemērots mazākiem bērniem, pieļaujam, ka tā būtu interesanta un noderīga arī ģimenēm ar lielākiem bērniem.

3.aktivitāte ir nodrošināt kvalitatīvu un profesionālu sociālo darbu ar bērniem un ģimenēm  - īstenojot darbinieku profesionālo pilnveidi.

  • Aktivitātes mērķa grupa ir Asociācijas sociālā darba speciālisti, kas strādā dažādu pakalpojumu nodrošināšanā.

Asociācijai, kā jebkurai augošai organizācijai, kas attīstās, nepieciešams īstenot savu darbinieku papildus apmācības, kvalifikācijas celšanu, profesionālo pilnveidi, kas ļauj nodrošināt augstu kvalitātes līmeni sniegtajiem pakalpojumiem. Asociācijā dažādās struktūrvienībās strādā 30 sociālā darba speciālisti - sociālie darbinieki, sociālie rehabilitētāji, ģimeņu asistenti. Viņi sniedz atbalstu gan SOS ilgtermiņa ģimenes modeļa aprūpē ciematos un jauniešu mājā dzīvojošiem bērniem un jauniešiem, gan aizbildņiem, audžuģimenēm un adoptētājiem, kuri saņem pakalpojumus SOS Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centros, gan arī strādā ar ģimenēm ar bērniem SOS Ģimeņu atbalsta centros. Aktivitātes ietvaros plānots organizēt Asociācijas sociālo darbinieku “vasaras skolu”, kurā nodrošinātu pilnveides apmācības kā arī saliedētu kolektīvu– īpaši šajā laikā, kad Covid19 ierobežojumi radījuši papildus darba slodzi un izaicinājumus ikdienas darbā, lielāku izdegšanas risku. Sociālā darba speciālisti pasākuma gaitā gūs gan jaunas zināšanas apmācībās, gan kolēģu pieredzi un atbalstu, gan arī varēs atpūsties no ikdienas stresa un problēmām atbalstošā vidē un stiprināt savu piederību organizācijai.

Aktivitātes īstenošanas rezultātā vēlāk netiešie labuma guvēji būs vairāk nekā 1300 bērni, jaunieši un ģimenes, kas ik gadus saņem dažādus Asociācijas atbalsta pakalpojumus.


Projekta īstenošanas vieta: Rīgas plānošanas reģions, Kurzemes plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions un Zemgales plānošanas reģions.

Projekta īstenošanas laiks: 15.01.2022. – 31.10.2022.

Projektam piešķirtais finansējums: 32967,86 EUR.
Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds”. 

Klinta Harju
Projekta vadītāja
Tel. +371 27800489
klinta.harju@sosbca.lv

Publikācijas par projekta norises gaitu, lūdzu, lasiet te:

21.jūnijs, 2022: Norisinās sociālo darbinieku vasaras skola

30. septembris 2022, Septembra nogalē iznākusi bērnu grāmata “Austra, mākoņi un mazais putniņš”, kas ir pirmais latviešu oriģinālliteratūras darbs, kas kalpos kā labs pamats atklātu sarunu rosināšanai par bērna pagātni ģimenēs, kuras savā mīlestībā uzņēmušas bērnus.