Ziedot
Līdzdalība projektos

Projekts “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas kapacitātes stiprināšana – 2023/2024”

 

Projekta mērķis ir stiprināt nevaldības organizācijas “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” kapacitāti, īstenojot atbalsta pasākumus tās pamatdarbības jomās.

Projekta realizācijas gaitā ir paredzētas dažādas aktivitātes.

1.aktivitāte ir nodrošināt sociālo darbu ar bērniem t.sk.bez vecāku gādības palikušu bērnu ilgtermiņa aprūpe ģimeniskā vidē – īstenojot Asociācijas darbinieku profesionālo pilnveidi un veicinot viņu lojalitāti un piederības sajūtu organizācijai.

  • Šīs aktivitātes mērķa grupa ir Asociācijas darbinieki.

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijai kā jebkurai augošai organizācijai, kas attīstās, nepieciešams īstenot savu darbinieku regulāras apmācības, nodrošināt kvalifikācijas celšanu un profesionālo pilnveidi, kas savukārt ļaus nodrošināt augstu kvalitātes līmeni sniegtajiem pakalpojumiem.
Nodrošinot apmācības aprūpes speciālistiem, kā arī supervīzijas struktūrvienību vadītājiem un programmu vadošajiem speciālistiem, un izveidojot mazas personalizētas dāvaniņas darbiniekiem, tiks celta Asociācijas kapacitāte un sekmēta kvalitatīvu sociālo pakalpojumu sniegšana kopumā.

Aktivitātes īstenošanas rezultātā vēlāk netiešie labuma guvēji būs vairāk nekā 1300 bērni, jaunieši un ģimenes, kas ik gadus saņem dažādus Asociācijas atbalsta pakalpojumus.
 

2. aktivitāte ir sniegt preventīvu atbalstu ģimenēm - īstenojot atbalsta pakalpojumu un nodrošinot pakalpojuma pieejamību Latvijas reģionos.

  • Šīs aktivitātes mērķa grupa ir māmiņa vai cits primārais aprūpētājs ar jaundzimušu bērniņu.

Ģimenēm, jau bērnam piedzimstot, svarīgs ir preventīvs atbalsts, iespēja apgūt jaunas zināšanas un prasmes, veidot savu kompetenci kā vecākiem. Ir svarīgi jau šajā brīdī pamanīt pirmās grūtības, lai tās laikus novērstu.

Ģimenēm ir svarīgi atbalstu saņemt pēc iespējas agrāk, lai nepieļautu problēmu eskalāciju un “sniega bumbas” efektu – lai pēc laika nebūtu jārisina jau daudz nopietnākas bērna un ģimenes situācijas.
Tādēļ Asociācija savu iepriekš īstenoto projektu ietvaros ir izveidojusi un attīstījusi preventīvu programmu
“Piedzimstot bērniņam” māmiņu ar jaundzimušiem bērniem atbalstam, kuru vairāku gadu garumā īstenoja Rīgā un iepriekšējā gada laikā nodrošinājām šo pakalpojumu arī Latvijas reģionu pašvaldībās.

Programmas “Piedzimstot bērniņam” uzdevums ir sniegt emocionālu un informatīvu atbalstu ģimenēm, kurām ir nepieciešama palīdzība pirms problēmsituācija ir samilzusi – notiek agrīna intervence.
Programmu nodrošina speciālistu komanda: programmas vadītāja, pirmās emocionālās palīdzības atbalsta personas jeb PEP mammas un sociālā darbiniece.

Programmas galvenais mērķis: veicināt emocionālo saikni starp mammu un bērnu, tēvu un bērnu, un visai ģimenei kopumā.  Jo ciešāka emocionālā saikne starp bērnu un vecākiem, jo drošākās, stabilākās attiecībās bērns aug. Programmā ikviena ģimene saņem pamata atbalstu, zināšanas un drošības sajūtu, kā arī informāciju, kurp vērsties krīzes situācijās.


Projekta īstenošanas vieta: visa Latvijas teritorija

Projekta īstenošanas laiks: 16.01.2023. – 31.10.2024.

Projektam piešķirtais finansējums: 64398,00 EUR.
Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds”. 

Klinta Harju
Projekta vadītāja
Tel. +371 27800489
klinta.harju@sosbca.lv