Ziedot
Līdzdalība projektos

Projekts “Mīlošu ģimeni katram bērnam”

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija 2021.gada vasarā un rudenī īstenos vienu nometni bērniem un četrus pasākumus ģimenēm ģimenisku vērtību godināšanai. Piedaloties Sabiedrības integrācijas fonda rīkotajā konkursā, esam saņēmuši  Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība”  finansējumu  projekta 2021.LV/ĢDP/130/4 “Mīlošu ģimeni katram bērnam” īstenošanai. 

Piešķirtais finansējums - 14 884,12 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 2021.gada jūlijs-septembris

Projekta mērķis:

  • apvienot audžuģimenes un aizbildņu ģimenes, dot tām iespēju satikties neformālā vidē, dalīties pieredzē, gūt jaunas zināšanas un prasmes izglītojošās un radošās nodarbībās;
  • pateikties ģimenēm, kas uzņēmušās šo sabiedrībai svarīgo pienākumu – rūpēties par bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, dodot viņiem iespēju dzīvot mīlošā un gādīgā ģimenē, nevis nonākt institucionālā aprūpēt;
  • popularizēt sabiedrībā audžuģimeņu darbību, tā uzrunājot aizvien jaunas ģimenes;
  • nometnes mērķis – bērnu un jauniešu pašapziņas stiprināšana, jaunu prasmju un zināšanu apguve, kas nākotnē būs svarīgas patstāvīgā dzīvē un veiksmīgā pašiem savu ģimeņu veidošanā.

Projekta mērķa grupa: bērni un jaunieši, kas palikuši bez bioloģisko vecāku aprūpes, un audžuģimenes un aizbildņi, kas savās ģimenēs audzina šos bērnus.

Projekta īstenošanas vieta:  

  • pasākumi audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm paredzēti Latvijas reģionos kā vienas dienas saieti;
  • nometne notiks Kurzemē.

Projekta aktivitātes:

  • Pasākumi Latvijas reģionos paredzēti kā četri vienas dienas saieti audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm, kuras rūpējas par bāreņiem vai bioloģisko vecāku aprūpi zaudējušiem bērniem, tādejādi dodot šiem bērniem iespēju augt ģimenē. Kopā piedalīsies ~340 dalībnieki (pieaugušie un bērni).
  • Nometne tiks organizēta 25 bērniem un jauniešiem (12-17 g.v.), kuri aug aizbildņu vai audžuģimenēs, kas saņem Asociācijas atbalstu. 6 dienu jeb 5 diennakšu nometne notiks Kurzemē. Tās sagatavošanā un īstenošanā piedalīsies projekta partneris - biedrība “Gaišo domu platforma”.  Pasākumus un nometni ar brīvprātīgo atbalstu īstenos pieci SOS Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri “AIRI vecākiem”.  

Inga Kozlova

Projekta vadītāja

Tel. +371 28668816

inga.kozlova@sosbca.lv

Publikācija  ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta  finansētās programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija.       #SIF_vietagimenei

 

Saistītās ziņas

3. oktobris, 2021 Projekta "“Mīlošu ģimeni katram bērnam”, ietvaros noritējuši četri ģimeņu saieta pasākumi.
Vasaras izskaņa un rudens sākums spraigi aizritējis visos SOS bērnu ciematu Asociācijas atbalsta centros, kur Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” projekta NR.  2021.LV/ĢDP/130/4  īstenošanas Līguma “Mīlošu ģimeni katram bērnam”,  ietvaros tika organizēti un norisinājās četri ģimeņu saieta pasākumi.
Lasīt vairāk