Ziedot
Līdzdalība projektos

Projekts “Mīlošu ģimeni katram bērnam!-2023”

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija, piedaloties Sabiedrības integrācijas fonda rīkotajā konkursā, saņēmusi  Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība”  finansējumu  projekta 2023.LV/ĢDP/55 “Mīlošu ģimeni katram bērnam!-2023” īstenošanai.

Projekta ietvaros tiks īstenoti trīs pasākumi ģimenēm ar bērniem ģimenisku vērtību godināšanai.

Piešķirtais finansējums: 12 536,43 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 2023.gada maijs un jūnijs

Projekta mērķis:

apvienot audžuģimenes un aizbildņu ģimenes, dot tām iespēju satikties neformālā vidē, dalīties pieredzē, gūt jaunas zināšanas un prasmes izglītojošās un radošās nodarbībās;

pateikt paldies ģimenēm, kas uzņēmušās šo sabiedrībai svarīgo pienākumu – rūpēties par bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, dodot viņiem iespēju dzīvot mīlošā un gādīgā ģimenē, nevis nonākt institucionālā aprūpēt;

popularizēt sabiedrībā audžuģimeņu darbību, tā uzrunājot aizvien jaunas ģimenes;

Projekta mērķa grupa: Ģimenes ar bērniem, tai skaitā bērni un jaunieši, kas palikuši bez bioloģisko vecāku aprūpes, un audžuģimenes un aizbildņi, kuri savās ģimenēs audzina šos bērnus.

Projekta īstenošanas vieta: divi pasākumi audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm paredzēti kā vienas dienas saieti Kurzemes un Vidzemes reģionos, bet ģimeņu orientēšanās pēcpusdiena tiks organizēta Vidzemes reģionā.

Projekta aktivitātes:

Pirmais pasākums – ģimeņu orientēšanās pēcpusdiena. Tas tiks organizēts Vidzemes reģionā sadarbībā ar Cēsu orientēšanās klubu “Meridiāns”. Orientēšanās pēcpusdienā līdztekus ierastajām sportiskajām distancēm būs īpaši sagatavotas iesācēju un ģimeņu distances. Šajās distancēs kontrolpunktos tiks izvietoti QR kodi, kuros būs ietverta interesanta informācija gan par ģimeni, gan, piem., par to, kā kļūt par audžuģimeni. Pasākumā piedalīsies aptuveni 120 dalībnieki (bērni un pieaugušie), liekot uzsvaru uz ģimenes kopīgu dalību;

Otrais un trešais pasākums īpaši paredzēts audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm, vecākiem kopā ar bērniem. Viens paredzēts Vidzemes reģionā dzīvojošām ģimenēm un norisināsies Vidzemes pusē, bet otrs – Kurzemes pusē. Tie būs vienas dienas pasākumi ar apm. 120 dalībniekiem katrā (bērniem un pieaugušajiem, bērni parasti ir apm. 2/3 no kopējā dalībnieku skaita). Tajā piedalīsies SOS ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra “AIRI vecākiem” Valmiera, Gulbenes Bauskas, Rīgas un Kuldīgas struktūrvienību atbalstītās ģimenes.

Lai vislabāk popularizētu ģimenes svarīgumu, visi pasākumi tiek organizēti maijā un jūnijā, jo 14.maijā svinam Māmiņdienu, 15.maijā ir Starptautiskā Ģimenes diena, 1.jūnijs ir Latvijā jau ilgstoši atzīmētā Starptautiskā bērnu aizsardzības diena, savukārt 31.maijā kopš 2018.gada daudz kur pasaulē svin Pasaules Audžuģimeņu dienu (World Foster Day).

Sanita Strazdiņa

Projekta vadītāja

Tel. +371 29100034

Sanita.strazdina@sosbca.lv

Publikācija  ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija.

#ĢimeneiDraudzīgi  #SIFAtbalstaĢimenes

 

Vairāk par projektā notikušajām aktivitātēm lūdzu lasiet:

https://www.facebook.com/sosbernuciemati/posts/pfbid022duAGXigpHXb514vBcj629KU3Mt2o6AJshPwsvHVBt1u6AC7WwL3A7gnaewsUWj1l

https://www.facebook.com/sosbernuciemati/posts/pfbid027GEHFik3fEsmUzpsQyLHQi2tjC8ju6Dqf8gUYTaGaFAm4qF3VZCK7tQ4QWrjnvVSl 

https://www.facebook.com/sosbernuciemati/posts/pfbid0v98F2ZXKnBxALFrqvzh5EYLVc6wSEg3C6gG1T6HfXZCLNdxfjm8Und6cqfebeD7jl 

https://sosbernuciemati.lv/lv/aktualitates/nosledzas-projekts-milosu-gimeni-katram-bernam-2023