Ziedot
Līdzdalība projektos

Projekts “Preventīvā atbalsta pieejamības veicināšana ģimenēm ar jaundzimušajiem un pirmsskolas vecuma bērniem Latvijā”.

Projekts Nr. 2021.LV/NVOF/MAC/056/26

       


“Preventīvā atbalsta pieejamības veicināšana ģimenēm ar jaundzimušajiem un pirmsskolas vecuma bērniem Latvijā” projekta galvenais mērķis ir preventīva atbalsta pieejamības veicināšana ģimenēm ar jaundzimušajiem un pirmsskolas vecuma bērniem, lai pēc iespējas novērstu nopietnu sociālo problēmu rašanos vēlākā nākotnē.

Lai sasniegtu projektā izvirzītos mērķus, paredzētas vairākas aktivitātes dažādām mērķa grupām.
Viena no projekta galvenajām aktivitātēm ir atbalsta pakalpojuma nodrošināšana  -
pirmā emocionālā palīdzība  60 ģimenēm ar jaundzimušajiem Latvijas reģionos.
Atbalsta pakalpojumu  - pirmo emocionālo palīdzību nodrošinās atbalsta persona PEP mamma programmas “Piedzimstot bērniņam” ietvaros.  Asociācija sadarbībā ar PEP mammām veiksmīgi īsteno programmu “Piedzimstot bērniņam” Rīgas reģionā jau trīs gadus un  nodrošina iespēju jaundzimušo bērniņu vecākiem saņemt bezmaksas informatīvu un emocionālu atbalstu mazuļa pirmajos 4 dzīves mēnešos.

Ņemot vērā projektā iesaistīto ģimeņu atsauksmes un priekšlikumus, pilotprojekta rezultātus, diskusijās un tikšanās reizēs ar valsts un pašvaldību pārstāvjiem uzklausīto viedokli, kā arī Asociācijas un citu ieinteresēto NVO līdzšinējo pieredzi un ieteikumus (t.sk., Asociācijai kopā ar NVO “Centrs “Dardedze”” pirmsskolas izglītības iestādēs īstenoto preventīvo programmu “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs”), tiks izveidota un iesniegta Labklājības Ministrijā un Saeimā viedokļu vēstule par agrīna preventīvā atbalsta nepieciešamību un pieejamību.  Asociācija aktīvi sadarbosies ar Pārresoru koordinācijas centru, sniedzot atbalstu Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienesta/ Ģimenes atbalsta centru izveidē, balstoties bērnu attīstības pieejā un veicinot preventīvā atbalsta sistēmas izveidi Latvijā. Projektā tiks celta Asociācijas kapacitāte, nodrošinot apmācības struktūrvienību un programmu vadītājiem, sekmējot kvalitatīvu sociālo pakalpojumu sniegšanu kopumā.

Projekta īstenošanas vieta: Rīgas plānošanas reģions, Kurzemes plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions un Zemgales plānošanas reģions.

Projekta īstenošanas laiks: 01.03.2021. – 20.11.2021.

Projektam piešķirtais finansējums: 27089.09 EUR.
Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds”. 

Klinta Harju
Projekta vadītāja
Tel. +371 27800489
klinta.harju@sosbca.lv

Saistītās ziņas

15. novembris, 2021 Noslēdzies projekts “Preventīvā atbalsta pieejamības veicināšana ģimenēm ar jaundzimušajiem un pirmsskolas vecuma bērniem Latvijā”. (Nr. 2021.LV/NVOF/MAC/056/26).
Noslēdzies projekts &ldquo;Preventīvā atbalsta pieejamības veicināšana ģimenēm ar jaundzimušajiem un pirmsskolas vecuma bērniem Latvijā&rdquo;. (Nr. 2021.LV/NVOF/MAC/056/26).&nbsp;<br /> Projekta īstenošanas laiks bija no 2021. gada 1.marta &ndash; 15.novembrim un šajā laikā tika īstenotas vairākas projekta aktivitātes.&nbsp;
Lasīt vairāk