Ziedot

Valmierā atbalsts ģimenēm ar bērniem tiek sniegts kopš 2007. gada, kad gandrīz vienlaikus ar SOS bērnu ciematu pilsētā izveidojās arī SOS Ģimeņu stiprināšanas projekts, kas vēlāk kļuva par Valmieras SOS Ģimeņu atbalsta centru. Centrs atrodas Ganību ielā 3, Valmieras SOS bērnu ciemata telpās. Tas ir reģistrēts LM Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

 

Valmieras SOS Ģimeņu atbalsta centra darbības ietvaros pieejami šādi pakalpojumi:

  • Sociālā rehabilitētāja pakalpojumi dzīvesvietā Smiltenes un Valmieras pašvaldību ģimenēm ar bērniem

Lai pietiektos pašvaldības fapmaksātajiem pakalpojumiem, nepieciešams nosūtījums no savas pašvaldības sociālā dienesta (sīkāka informācija Smiltenes novada mājaslapā, tel. 64707865, soc.dienests@smiltene.lv, un Valmieras pašvaldības mājaslapā, tel.64210694, Agrita Bērziņa, Agrita.Berzina@valmiera.lv)

  • Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Šie pakalpojumi ir pieejami Cēsu, Gulbenes, Rūjienas, Smiltenes, Valkas un Valmieras novada pašvaldībās dzīvojošām ģimenēm, kuras sadarbojas ar savu pašvaldību valstī īstenotā deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros. Pakalpojumi tiek sniegti Valmieras SOS bērnu ciematā.

Pakalpojumi ģimenēm ir bez maksas. Tie tiek nodrošināti bērniem, kuriem projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros jau veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un sastādīti atbalsta plāni, kuros uzskaitīti pakalpojumi, kas ir svarīgi bērnu attīstībai un veselības stāvokļa uzturēšanai vai uzlabošanai (plašāka informācija Vidzemes plānošanas reģiona mājaslapā sadaļā Projekti/Vidzeme iekļauj, tel. 29289487, e-pasts: Ina.Mikelsone@vidzeme.lv vai arī pašvaldību sociālajos dienestos).

Lai saņemtu pakalpojumu, pēc nosūtījuma saņemšanas no sava sociālā darbinieka, lūdzam sazināties ar Valmieras SOS Ģimeņu atbalsta centra sociālo darbinieci Diānu Zelču (tel. 64220856,  mob. 26677664,  e-pasts valmiera@sosbca.lv vai Diana.Zelca@sosbca.lv).

Maksas pakalpojumi bērniem

  • Audiologopēds
  • Silto smilšu nodarbības
  • Mākslas terapija
  • Mūzikas terapija
  • Kanisterapija
  • Lietišķās uzvedības analīze (Applied-Behavior-Analysis - ABA)
  • Montesori atveseļošanās pedagoģijas nodarbības

Lai pieteiktos maksas pakalpojuma saņemšanai un vienotos par pirmās konsultācijas laiku, lūdzam sazināties Diāna Zelča, tālr. 26677664, diana.zelca@sosbca.lv

Maksas pakalpojumi pieejami visām ģimenēm ar bērniem, neatkarīgi no veselības un attīstības grūtībām, taču iesakām tos iepriekš saskaņot ar savu ģimenes ārstu.  

Šobrīd Valmierā atbalstu ģimenēm ar bērniem sociālā riska situācijās pilnībā nodrošina pašvaldības Sociālo lietu pārvalde (struktūrvienība „Ģimenes atbalsta nodaļa”, tel. 64210694).

Komanda

Diāna Zelča

Sociālā darbiniece
70018FE2-2711-42D0-BDA7-B73DC0A1EE81 Created with sketchtool. Tālrunis 2667766

Agnese Igaune

Ģimeņu stiprināšanas un prevences jomas vadītāja
70018FE2-2711-42D0-BDA7-B73DC0A1EE81 Created with sketchtool. Tālrunis +371 25615856

Arta Masele

Ģimeņu asistente
70018FE2-2711-42D0-BDA7-B73DC0A1EE81 Created with sketchtool. Tālrunis 28345466