Ziedot
Atgriezties

Apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai

Apliecību vari saņemt, ja esi jaunietis, kurš šķirts no saviem vecākiem, un sasniedzot 18 gadu vecumu ir pārtraukta Tava aprūpe aizbildņa, audžuģimenē vai aprūpes iestādē

Tālāk aprakstīta apliecības saņemšanas kārtība jauniešiem pēc 18 gadu  sasniegšanas.

 Apliecību vari saņemt līdz 24 gadu vecumam, ja :

  • mācies pamatskolā (līdz 9. klasei ieskaitot), vidusskolā, profesionālajā vidusskolā, ģimnāzijā, koledžā, tehnikumā, augstskolā. Tas attiecas arī tad, ja mācies privātā izglītības iestādē. 
  • un esi sekmīgs.

Cik ilgi derīga Apliecība?

Apliecība ir derīga vienu gadu un katru gadu Tev būs tā jāpiesaka no jauna. Apliecības derīguma termiņš ir līdz attiecīgā mācību gada 1.oktobrim

Kas jāzina, lai pieteiktu Apliecību?

Apliecības pieteikšanu un saņemšanu var kārtot divējādi:

  1. tā var būt Tava bāriņtiesa, tāpēc Tev jāsazinās ar savu  bāriņtiesu un jānoskaidro apliecības saņemšanas kārtība.
  2. ar Apliecības pieteikšanu un saņemšanu var nodarboties bāriņtiesas pilnvarota persona.  Tas vari būt Tu pats, Tava audžuģimene, aizbildnis vai cits pieaugušais. Šajā gadījumā var izmantot elektronisko iesniegšanas iespējas, kur ir jāizmanto īpaša pieprasījuma  anketa.
    Vairāk informācijas par elektronisko apliecības pieteikšanu (kā arī lejuplādēt anketu) var  izlasīt  Valsts bērnu tiesību  aizsardzības inspekcijas mājas lapā  - Apliecību izsniegšanas kārtība 

Lai saņemtu Apliecību, savā bāriņtiesā jāiesniedz:

  • iesniegums
  • izglītības iestādes izziņa, kas apliecina, ka sekmīgi apgūsti attiecīgo izglītības programmu šajā iestādē un turpini mācīties
  • fotogrāfija (3 x 4 cm)

 Neskaidrību gadījumā zvani uz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju (VBTI) :

Jautājumi par elektronisko pieprasījuma iesniegšanu, zvanot pa tālruni 67 359 136.

Citus jautājumus par apliecībām var noskaidrot, zvanot pa tālruni 67 359 136 vai 67 359 154.