Ziedot
Atpakaļ pie visiem jaunumiem

Aicinām pieteikties mācībām topošās audžuģimenes un adoptētājus.

Ziņas datums
13. maijs, 2024
Aicinām topošos audžuvecākus un adoptētājus no visas Latvijas pieteikties uz tiešsaistes “AIRI vecākiem” mācībām, kuras vadīs divas pieredzējušas lektores Agita Dreiblate un Iveta Būdeniece,
nodarbības sāksies maija beigās. Nodarbības notiks ZOOM platformā, no plkst. 17:30, desmit nedēļas pēc kārtas, vienu reizi nedēļā - ceturtdienās.  Mācībās iekļautas gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības. Katrs mācību dalībnieks saņems praktisku un viegli lietojamu rokasgrāmatu.

Divi lektori desmit mācību lekcijās stāstīs gan par ārpusģimenes aprūpes būtību, gan par dažādajām bērnu attīstības vajadzībām un to, kā tās pamanīt un apmierināt, gan arī par to, cik nozīmīgs ir komandas darbs, audzinot bērnus. Mācībās iekļautas arī tēmas par ģimenes attiecību stiprināšanas nepieciešamību, kā arī par to, cik ārkārtīgi svarīgi ir plānot pārmaiņas. Visas šīs tēmas tiks apskatītas, lai mācību noslēgumā un arī turpmāk uzņemošās ģimenes spētu pieņemt labi pārdomātus un izsvērtus lēmumus, uzņemot un audzinot savās ģimenēs bērnus. Mācību gaitā ikvienam būs iespēja “uzmērīt uzņemošās ģimenes kurpes”, kā arī paraudzīties uz uzņemšanas procesu no bērnu redzes viedokļa. Mācību noslēgumā katrs dalībnieks saņems apliecību par programmas apguvi.

Mācības sāksies maija beigās.  Nodarbības notiks ZOOM platformā, no plkst. 17:30, desmit nedēļas pēc kārtas, vienu reizi nedēļā. (ceturtdienās)

Aicinām pieteikties mācībām, aizpildot formu: https://www.sosbernuciemati.lv/lv/apmacibas/pieteikties-apmacibam

Pieteikšanās iespējama arī pa e-pastu: airivecakiem@sosbca.lv vai telefonu: 27774407 pie Lienes Andžānes.

Par mācību programmu AIRI

Starptautiski atzīta mācību programma adoptētājiem, aizbildņiem, audžuģimenēm “AIRI vecākiem”, kuras pirmā vārda abreviatūra tiek tulkota kā attīstība, informācija, resursi un izglītība vecākiem. SOS Bērnu ciematu asociācija mācību programmu īsteno kopš 2016. gada, nodrošinot mācības potenciālajām audžuģimenēm un adoptētājiem no visiem Latvijas reģioniem.

www.airivecakiem.lv

Atpakaļ pie visiem jaunumiem

Pieteikties jaunumiem