Ziedot
Atgriezties

2.posms - E-vides platforma “Bērna labsajūtas mērījums”

Mērķis: agrīni identificēt un savlaicīgi risināt sociāli psiholoģiskas problēmas bērnudārzā.

Kā: pedagogi veic bērna novērojuma anketas aizpildīšanu e-vidē un iegūst bērna izvērtējumu, kā arī saņem rekomendācijas turpmākai rīcībai.

Rezultāts: pedagogi spēj objektīvi izvērtēt situāciju, iegūst rekomendācijas vēlamajai rīcībai bērna situācijas uzlabošanai. Iestādes vadība iegūst pārskatu par sociāli psiholoģiskām problēmām bērnudārzā, kas palīdz rīcības, atbalsta un apmācību plānošanai pirmsskolas izglītības iestādē.