Ziedot
Līdzdalība projektos

Projekts “Apmācību programmas AIRI vecākiem atbalsta nodrošināšana esošajiem audžuvecākiem, aizbildņiem un adoptētājiem un ģimenes modeļa aprūpē strādājošiem speciālistiem Latvijā”

Pateicoties Latvijas valsts budžeta finansētajai programmai „NVO fonds”, tās darbības virziena “NVO darbības stiprināšana” ietvaros arī Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija 2017. gadā var veikt ļoti nepieciešamu un inovatīvu projektu - nodrošināt starptautiski atzītas programmas aizbildņu, audžuvecāku un adoptētāju atlasei, apmācībām un atbalstam īstenošanu. 

Projekts “Apmācību programmas AIRI vecākiem atbalsta nodrošināšana esošajiem audžuvecākiem, aizbildņiem un adoptētājiem un ģimenes modeļa aprūpē strādājošiem speciālistiem Latvijā” (Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/047) , projekta īstenošanas laiks no 2017. gada 2.februāra līdz 31.oktobrim, visā Latvijas teritorijā. 

Projekta īstenošanai piešķirtais Sabiedrības integrācijas fonda finansiālais atbalsts no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem:  EUR 14720,71 (t.sk. ne vairāk kā 20% administratīvās izmaksas). 

Projekta mērķis: stiprināt aprūpes kvalitāti bērniem, kuri dažādu iemeslu dēļ zaudējuši vecāku aprūpi un nonākuši  ārpusģimenes aprūpē – audžuģimenēs, aizbildnībā, adopcijā vai ģimenes tipa aprūpes institūcijā (SOS Bērnu ciematā Valmierā vai Īslīcē, SOS Jauniešu mājā Jelgavā). 

Projekta galvenā aktivitāte: Projekta ietvaros tiks nodrošināta inovatīva pakalpojuma attīstība – ārpusģimenes aprūpē strādājošo audžuģimeņu, aizbildņu, adoptētāju, ģimenes modeļa institūciju darbinieku kapacitātes stiprināšana, ko nodrošinās “AIRI vecākiem" apmācību programmas 2. līmeņa jeb atbalsta apmācību programmas divu moduļu ieviešana un adaptēšana Latvijas situācijai – 1.modulis “Audžuvecāku, aizbildņu un adoptētāju darbs ar bērniem, kuri piedzīvojuši seksuālo vardarbību” un 2.modulis “Pozitīvas disciplinēšanas metodes”. 

Projekta ietvaros paredzēti arī informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu un projekta vadība. 

 

Aktivitātes ietvaros tiks īstenotas šādas darbības: 

  1.  "AIRI vecākiem" otrā līmeņa (in-service) jeb atbalsta nodarbību divu moduļu mācību materiāla tulkošana un pielāgošana Latvijas situācijai. 
  2.  22 Latvijas apmācību vadītāju/treneru sagatavošana  otrā līmeņa (in-service) jeb atbalsta nodarbību divu moduļu īstenošanai Latvijā. Latvijas apmācību vadītāju/treneru sagatavošana  nodrošinās  starptautisks apmācību vadītājs Rob van Pagee. 
  3. Esošo aizbildņu, audžuģimeņu, adoptētāju grupu komplektēšana 5 Latvijas reģionos, tai skaitā dalībnieki, kas apguvuši programmas sākotnējo jeb pre-service līmeni. Pavisam – 11 grupas, katrā vismaz 8 dalībnieki, kopā 88 cilvēki.
  4.  Atbalsta grupu vadīšana pēc "AIRI vecākiem" metodes, sniedzot zināšanas un praktisku atbalstu divos nodarbību moduļos. Saskaņā ar apmācību metodiku katru grupu vada  2 apmācību vadītāji, vienai apmācību grupai  2 moduļu apgūšanai paredzētas 6 nodarbības, katra 3 stundas ilga.
  5. Tāpat esam apņēmušies īstenot arī 2 informācijas un publicitātes pasākumus par projekta gaitu, kā arī izplatīt informāciju plašsaziņas līdzekļos, tai skaitā Asociācijas mājaslapā. 

 

Aktivitātes īstenošanā iesaistītie speciālisti: projekta vadītāja Linda Zīverte (Asociācijas Programmu attīstības direktore; linda.ziverte@sosbca.lv), projekta aktivitāšu koordinatore Inese Fecere-Antipina (inese.fecere@sosbca.lv), apmācību programmas vadītāji-treneri. 

Kāpēc mums tas ir tik svarīgi? 

Ikdienā, strādājot ārpusģimenes aprūpes jomā, novērtējam, cik būtiska nozīme ir videi, kurā  šajā jomā strādājošie – speciālisti, potenciālās un esošās audžuģimenes, adoptētāji un aizbildņi - var attīstīt savas kompetences un prasmes, kas nepieciešamas, uzņemoties atbildību par bērniem, kuri dažādu iemeslu dēļ zaudējuši vecāku aprūpi. 

Analizējot starptautisko praksi, esam apzinājuši dažādu valstu atšķirīgus risinājumus ārpus-ģimenes aprūpes sistēmas pilnveidošanai. Lai šāda sistēma veiksmīgi pastāvētu, ir būtiski nostiprināt standartizētu, pastāvīgu un  strukturētu  pieeju audžuģimeņu un adoptētāju atlasei, sagatavošanai, kā arī nodrošināt atbilstošas apmācības un atbalstu pēc bērna uzņemšanas ģimenē, piedāvāt ietvaru tālākai profesionālajai pilnveidei un iespējas specializēties. Lasīt vairāk.  

 

Publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild projekta īstenotājs - Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija. 

Saistītās ziņas

14. novembris, 2017 Noslēdzies projekts “Apmācību programmas “AIRI vecākiem” atbalsta nodrošināšana esošajiem audžuvecākiem, aizbildņiem, adoptētājiem un ģimenes modeļa aprūpē strādājošiem speciālistiem Latvijā”
Priecājamies, ka veiksmīgi izdevies sasniegt plānotos projekta mērķus un apakšmērķus: esam stiprinājuši ārpusģimenes aprūpē nonākušo bērnu aprūpes kvalitāti, sniedzot jaunas zināšanas, praktisko pieredzi un atbalstu viņu aprūpētājiem -  audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem, kā arī jomā strādājošiem speciālistiem. 
Lasīt vairāk